Voor het Berlaymontgebouw maakten donderdagmiddag enkele honderden ambtenaren hun ongenoegen kenbaar. Ze nemen het niet dat lidstaten als Groot-Brittannië fors willen snoeien in de budgetten die de Europese Unie tot 2020 ter beschikking krijgt. Volgens syndicale bronnen legde bij de Europese Commissie 20 tot 30 procent van de 20.000 personeelsleden het werk neer. Bij de Raad, de instelling die de lidstaten vertegenwoordigt, werd de stakingsoproep quasi unaniem opgevolgd en ook in Luxemburg werd er gestaakt. De vakbonden wijzen erop dat Europa de burger 0,67 euro per dag kost. Drie procent van de begroting gaat naar salarissen. Kritiek op royale lonen counteren de vakbonden met verwijzingen naar diepgaande ambtelijke hervormingen die sinds 2004 worden doorgevoerd. Die hebben inmiddels drie miljard euro besparingen opgeleverd en daar komt tot 2020 nog eens vijf miljard euro bij. De Commissie bepleit voor de periode van 2014 tot 2020 een begroting van 1,03 biljoen euro, met één miljard euro besparingen op administratieve uitgaven. Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en andere lidstaten vinden echter dat het nationale saneringsbeleid ook Europees vertaald moet worden. Er circuleren oproepen om 50 tot meer dan 200 miljard euro te korten op het Commissievoorstel. Eind deze maand moeten de Europese leiders de knopen over de toekomstige inkomsten en uitgaven doorhakken op een top in Brussel op 22 en 23 november. Vrijdag moeten de ministers van Begroting reeds aan de bak om een gat van negen miljard euro in de huidige begroting te dichten en om een akkoord te bereiken over de begroting voor 2013. Op 16 november en mogelijk tijdens de Europese top volgen nieuwe syndicale acties. (GEORGES GOBET)

Voor het Berlaymontgebouw maakten donderdagmiddag enkele honderden ambtenaren hun ongenoegen kenbaar. Ze nemen het niet dat lidstaten als Groot-Brittannië fors willen snoeien in de budgetten die de Europese Unie tot 2020 ter beschikking krijgt. Volgens syndicale bronnen legde bij de Europese Commissie 20 tot 30 procent van de 20.000 personeelsleden het werk neer. Bij de Raad, de instelling die de lidstaten vertegenwoordigt, werd de stakingsoproep quasi unaniem opgevolgd en ook in Luxemburg werd er gestaakt. De vakbonden wijzen erop dat Europa de burger 0,67 euro per dag kost. Drie procent van de begroting gaat naar salarissen. Kritiek op royale lonen counteren de vakbonden met verwijzingen naar diepgaande ambtelijke hervormingen die sinds 2004 worden doorgevoerd. Die hebben inmiddels drie miljard euro besparingen opgeleverd en daar komt tot 2020 nog eens vijf miljard euro bij. De Commissie bepleit voor de periode van 2014 tot 2020 een begroting van 1,03 biljoen euro, met één miljard euro besparingen op administratieve uitgaven. Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en andere lidstaten vinden echter dat het nationale saneringsbeleid ook Europees vertaald moet worden. Er circuleren oproepen om 50 tot meer dan 200 miljard euro te korten op het Commissievoorstel. Eind deze maand moeten de Europese leiders de knopen over de toekomstige inkomsten en uitgaven doorhakken op een top in Brussel op 22 en 23 november. Vrijdag moeten de ministers van Begroting reeds aan de bak om een gat van negen miljard euro in de huidige begroting te dichten en om een akkoord te bereiken over de begroting voor 2013. Op 16 november en mogelijk tijdens de Europese top volgen nieuwe syndicale acties. (GEORGES GOBET)