"Na reeds zeven stakingsdagen blijft het personeel met deze krachtige daad ijveren voor een bekwame, onafhankelijke, permanente Europese openbare dienst die op proportionele wijze alle lidstaten vertegenwoordigt", stellen de vakbonden Fédération de la Fonction Publique Européenne (FFPE), Union Syndicale en Renouveau Démocratie Conseil in een gemeenschappelijke persmededeling. Ze betichten de lidstaten ervan "te spotten met de fundamentele regels van het arbeidsrecht, zonder sociale dialoog en in een strikt boekhoudkundige logica". De Europese vakbonden voeren al maanden actie tegen de besparingsplannen, die onder meer een bevriezing van de salarissen, een hervorming van het vergoedingssysteem, het optrekken van de pensioenleeftijd van 63 tot 67 jaar en de vermindering van de pensioenrechten omvatten. Volgens hen is een carrière in de Europese instellingen "weinig aantrekkelijk, wat zich reeds vertaalt in een "zorgwekkend gebrek aan geografisch evenwicht onder de ambtenaren". Burgers uit rijkere landen zijn simpelweg niet meer geïnteresseerd, klinkt het. De besparingsplannen voor het personeel maken deel uit van de Europese meerjarenbegroting van 2014 tot 2020. Daarover is nog steeds geen akkoord bereikt. Het Europees Parlement wil dat er flexibeler met begrotingsmiddelen kan geschoven worden en eisen meer uitzicht op eigen Europese inkomsten. Het overleg wordt volgens diplomatieke bronnen voortgezet op het hoogste niveau in de marge van de Europese top. (Belga)

"Na reeds zeven stakingsdagen blijft het personeel met deze krachtige daad ijveren voor een bekwame, onafhankelijke, permanente Europese openbare dienst die op proportionele wijze alle lidstaten vertegenwoordigt", stellen de vakbonden Fédération de la Fonction Publique Européenne (FFPE), Union Syndicale en Renouveau Démocratie Conseil in een gemeenschappelijke persmededeling. Ze betichten de lidstaten ervan "te spotten met de fundamentele regels van het arbeidsrecht, zonder sociale dialoog en in een strikt boekhoudkundige logica". De Europese vakbonden voeren al maanden actie tegen de besparingsplannen, die onder meer een bevriezing van de salarissen, een hervorming van het vergoedingssysteem, het optrekken van de pensioenleeftijd van 63 tot 67 jaar en de vermindering van de pensioenrechten omvatten. Volgens hen is een carrière in de Europese instellingen "weinig aantrekkelijk, wat zich reeds vertaalt in een "zorgwekkend gebrek aan geografisch evenwicht onder de ambtenaren". Burgers uit rijkere landen zijn simpelweg niet meer geïnteresseerd, klinkt het. De besparingsplannen voor het personeel maken deel uit van de Europese meerjarenbegroting van 2014 tot 2020. Daarover is nog steeds geen akkoord bereikt. Het Europees Parlement wil dat er flexibeler met begrotingsmiddelen kan geschoven worden en eisen meer uitzicht op eigen Europese inkomsten. Het overleg wordt volgens diplomatieke bronnen voortgezet op het hoogste niveau in de marge van de Europese top. (Belga)