Eind mei publiceerde de Commissie voor elk land aanbevelingen. België kreeg er zeven voor de kiezen en werd onder meer opgeroepen om de wettelijke pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting en erop toe te zien dat de evolutie van de lonen beter aansluit bij de arbeidsproductiviteit en de concurrentiepositie. Die laatste aanbeveling probeerde België vrijdag nog te amenderen. "De doelstelling is wenselijk, maar we vinden dat lidstaten de vrijheid moeten behouden om de manier te bepalen hoe we daar geraken", zei minister Steven Vanackere, verwijzend naar de akkoorden rond de vervroegde pensionering en de hervormingen op de arbeidsmarkt. Ook andere ministers probeerden de aanbevelingen vrijdag nog bij te schaven, maar het Deense EU-voorzitterschap stelde vast dat een meerderheid van de lidstaten geen tekstaanpassingen meer duldt. Voor België komt het er nu volgens Vanackere op aan "de handschoen op te nemen en te tonen dat we hetzelfde doel kunnen bereiken op een Belgische manier". Aan de aanbeveling over de wettelijke pensioenleeftijd kon België eerder wel al een verklaring toevoegen. Volgens Vanackere wordt er nu voldoende accent gelegd op de Belgische invalshoek, namelijk dat er eerst en vooral gewerkt moet worden aan het optrekken van de werkelijke pensioenleeftijd. De aanbevelingen kaderen in het zogenaamde Europese semester. De staatshoofden en regeringsleiders zullen ze komende week op een Europese top in Brussel formeel goedkeuren. Volgend jaar wordt de geboekte vooruitgang tegen het licht gehouden. (KAV)

Eind mei publiceerde de Commissie voor elk land aanbevelingen. België kreeg er zeven voor de kiezen en werd onder meer opgeroepen om de wettelijke pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting en erop toe te zien dat de evolutie van de lonen beter aansluit bij de arbeidsproductiviteit en de concurrentiepositie. Die laatste aanbeveling probeerde België vrijdag nog te amenderen. "De doelstelling is wenselijk, maar we vinden dat lidstaten de vrijheid moeten behouden om de manier te bepalen hoe we daar geraken", zei minister Steven Vanackere, verwijzend naar de akkoorden rond de vervroegde pensionering en de hervormingen op de arbeidsmarkt. Ook andere ministers probeerden de aanbevelingen vrijdag nog bij te schaven, maar het Deense EU-voorzitterschap stelde vast dat een meerderheid van de lidstaten geen tekstaanpassingen meer duldt. Voor België komt het er nu volgens Vanackere op aan "de handschoen op te nemen en te tonen dat we hetzelfde doel kunnen bereiken op een Belgische manier". Aan de aanbeveling over de wettelijke pensioenleeftijd kon België eerder wel al een verklaring toevoegen. Volgens Vanackere wordt er nu voldoende accent gelegd op de Belgische invalshoek, namelijk dat er eerst en vooral gewerkt moet worden aan het optrekken van de werkelijke pensioenleeftijd. De aanbevelingen kaderen in het zogenaamde Europese semester. De staatshoofden en regeringsleiders zullen ze komende week op een Europese top in Brussel formeel goedkeuren. Volgend jaar wordt de geboekte vooruitgang tegen het licht gehouden. (KAV)