"Scheepvaart is een erg veilig vervoermiddel. Maar als er dan eens een ongeval gebeurt, is de impact vaak meteen erg groot. Dat kan zowel om het aantal slachtoffers als schade aan het milieu gaan", zo verklaart commandant Bert Brugghemans van de Antwerpse brandweer de noodzaak van een efficiënt gezamenlijk urgentieteam. "Bovendien is er de laatste jaren een toenemend aantal passagiersschepen op de Noordzee, zoals de grote cruiseschepen die Antwerpen aandoen. Een eenduidige procedure met teams uit verschillende landen die elkaar zonder problemen kunnen aflossen, is zeker nodig." Ook economische motieven spelen echter een rol. "Als door een ongeval de scheepvaart van en naar de Antwerpse haven versperd zou raken, kan dat grote financiële schade tot gevolg hebben", aldus Brugghemans. In Groot-Brittannië bestond al langer een MIRG. De expertise is dus aanwezig om de afgevaardigde brandweerlui relatief snel op te leiden. Het opstarten van het MIRG-EU project zou in 2014 afgerond moeten zijn, met als afsluiter een grootschalige internationale oefening die ook andere Europese landen moet inspireren. Om op elkaars territoriale wateren te mogen opereren, moeten er wel nog enkele akkoorden worden gesloten. (KAV)

"Scheepvaart is een erg veilig vervoermiddel. Maar als er dan eens een ongeval gebeurt, is de impact vaak meteen erg groot. Dat kan zowel om het aantal slachtoffers als schade aan het milieu gaan", zo verklaart commandant Bert Brugghemans van de Antwerpse brandweer de noodzaak van een efficiënt gezamenlijk urgentieteam. "Bovendien is er de laatste jaren een toenemend aantal passagiersschepen op de Noordzee, zoals de grote cruiseschepen die Antwerpen aandoen. Een eenduidige procedure met teams uit verschillende landen die elkaar zonder problemen kunnen aflossen, is zeker nodig." Ook economische motieven spelen echter een rol. "Als door een ongeval de scheepvaart van en naar de Antwerpse haven versperd zou raken, kan dat grote financiële schade tot gevolg hebben", aldus Brugghemans. In Groot-Brittannië bestond al langer een MIRG. De expertise is dus aanwezig om de afgevaardigde brandweerlui relatief snel op te leiden. Het opstarten van het MIRG-EU project zou in 2014 afgerond moeten zijn, met als afsluiter een grootschalige internationale oefening die ook andere Europese landen moet inspireren. Om op elkaars territoriale wateren te mogen opereren, moeten er wel nog enkele akkoorden worden gesloten. (KAV)