Concreet zal het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds duidelijker afgelijnd worden tot natuurrampen, voortaan wel inclusief droogte. Daarnaast komt er voor het eerst ook de mogelijkheid om voorschotten te betalen. Het gaat dan om 10 procent van de verwachte bijdrage met een maximum van 30 miljoen euro. Het Solidariteitsfonds is in 2002 opgericht om hulp te bieden aan lidstaten en toetredende landen na grote natuurrampen. Het ondersteunt in principe enkel door de overheid uitgevoerde noodmaatregelen. Door particulieren opgelopen schade of inkomensverlies wordt niet gedekt. Voor elke toewijzing uit het fonds moeten de lidstaten en het Europarlement een budgetwijziging goedkeuren. Momenteel is het geplafonneerd op 1 miljard euro per jaar. Vanaf het volgende meerjarenkader (2014-2020) zal dat nog 500 miljoen euro zijn, al mogen de niet toegekende middelen dan wel worden overgedragen. De zware overstromingen die Centraal-Europa dit jaar getroffen hebben, zouden dat nieuwe plafond kunnen overschrijden. Duitsland alleen heeft al voor 350 miljoen euro tegemoetkomingen gevraagd. Maar indien het nog voor eind december goedgekeurd raakt, kunnen de uitbetalingen nog onder het huidige budget vallen. (Belga)

Concreet zal het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds duidelijker afgelijnd worden tot natuurrampen, voortaan wel inclusief droogte. Daarnaast komt er voor het eerst ook de mogelijkheid om voorschotten te betalen. Het gaat dan om 10 procent van de verwachte bijdrage met een maximum van 30 miljoen euro. Het Solidariteitsfonds is in 2002 opgericht om hulp te bieden aan lidstaten en toetredende landen na grote natuurrampen. Het ondersteunt in principe enkel door de overheid uitgevoerde noodmaatregelen. Door particulieren opgelopen schade of inkomensverlies wordt niet gedekt. Voor elke toewijzing uit het fonds moeten de lidstaten en het Europarlement een budgetwijziging goedkeuren. Momenteel is het geplafonneerd op 1 miljard euro per jaar. Vanaf het volgende meerjarenkader (2014-2020) zal dat nog 500 miljoen euro zijn, al mogen de niet toegekende middelen dan wel worden overgedragen. De zware overstromingen die Centraal-Europa dit jaar getroffen hebben, zouden dat nieuwe plafond kunnen overschrijden. Duitsland alleen heeft al voor 350 miljoen euro tegemoetkomingen gevraagd. Maar indien het nog voor eind december goedgekeurd raakt, kunnen de uitbetalingen nog onder het huidige budget vallen. (Belga)