Een ruime meerderheid van 468 parlementsleden tegen 203 (bij 16 onthoudingen) keurde de versnelde procedure goed. Al tijdens de volgende plenaire vergadering (van 26 tot 29 april) zal het parlement stemmen over het mandaat waarmee het naar de onderhandelingen met de lidstaten trekt. De voorzitter van de parlementscommissie Burgerlijke Vrijheden trekt alvast enkele rode lijnen. "Het certificaat mag geen voorwaarde voor vrij reizen zijn, want dat is een fundamenteel recht in de Europese Unie, en het mag niet leiden tot discriminatie jegens degenen die er geen hebben", zei Juan Fernando López Aguilar na het bekend raken van de stemresultaten. CD&V-parlementslid Tom Vandenkendelaere is tevreden met de goedkeuring van de spoedbehandeling van het dossier. "Er valt geen tijd te verspillen als we reizen tegen de zomer mogelijk willen maken", reageerde hij. Het certificaat wordt vandaag ook besproken op de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zoals bekend zullen de houders van zo'n certificaat kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een negatieve PCR-test afgelegd hebben of na ziekte een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. Tenminste: dat is hoe de Europese Commissie de concrete invulling van het certificaat ziet. Verschillende lidstaten, waaronder België, waarschuwen dat het document rekening zal moeten houden met de laatste wetenschappelijke inzichten inzake besmettelijkheid. Tijdens het debat over het certificaat in het Europees Parlement zeiden meerdere sprekers dat over de bescherming van de persoonlijke en medische gegevens van de houders zal moeten worden gewaakt en dat er geen discriminatie van wie nog niet gevaccineerd werd in de hand mag worden gewerkt - twee punten waar ook België aandacht voor heeft. (Belga)

Een ruime meerderheid van 468 parlementsleden tegen 203 (bij 16 onthoudingen) keurde de versnelde procedure goed. Al tijdens de volgende plenaire vergadering (van 26 tot 29 april) zal het parlement stemmen over het mandaat waarmee het naar de onderhandelingen met de lidstaten trekt. De voorzitter van de parlementscommissie Burgerlijke Vrijheden trekt alvast enkele rode lijnen. "Het certificaat mag geen voorwaarde voor vrij reizen zijn, want dat is een fundamenteel recht in de Europese Unie, en het mag niet leiden tot discriminatie jegens degenen die er geen hebben", zei Juan Fernando López Aguilar na het bekend raken van de stemresultaten. CD&V-parlementslid Tom Vandenkendelaere is tevreden met de goedkeuring van de spoedbehandeling van het dossier. "Er valt geen tijd te verspillen als we reizen tegen de zomer mogelijk willen maken", reageerde hij. Het certificaat wordt vandaag ook besproken op de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zoals bekend zullen de houders van zo'n certificaat kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een negatieve PCR-test afgelegd hebben of na ziekte een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. Tenminste: dat is hoe de Europese Commissie de concrete invulling van het certificaat ziet. Verschillende lidstaten, waaronder België, waarschuwen dat het document rekening zal moeten houden met de laatste wetenschappelijke inzichten inzake besmettelijkheid. Tijdens het debat over het certificaat in het Europees Parlement zeiden meerdere sprekers dat over de bescherming van de persoonlijke en medische gegevens van de houders zal moeten worden gewaakt en dat er geen discriminatie van wie nog niet gevaccineerd werd in de hand mag worden gewerkt - twee punten waar ook België aandacht voor heeft. (Belga)