De staatshoofden en regeringsleiders kwamen afgelopen zomer overeen dat het economisch herstel na de coronacrisis gefinancierd zal worden met een nieuw instrument: Next Generation EU, waarvoor de Europese Commissie 750 miljard euro zal kunnen lenen op de kapitaalmarkten. Daarvan is 360 miljard euro bestemd voor leningen en 390 miljard voor subsidies. De leningen en het gros van de subsidies worden samengevoegd in een nagelnieuw herstelfonds, de 'faciliteit voor herstel en veerkracht'. Over de concrete uitvoering van dat herstelfonds en de meerjarenbegroting 2021-2027 zijn de lidstaten nu aan het onderhandelen met het Europees Parlement. Na de zesde onderhandelingsronde gaven de parlementsleden een persconferentie. Ze benadrukten dat de Europese Unie dringend nood heeft aan nieuwe 'eigen inkomsten' om de schulden die nu zullen worden aangegaan terug te betalen. "Als we onvoldoende eigen middelen hebben, zal er moeten worden gesnoeid in de Europese programma's en zullen de lidstaten hun bijdrage aan de Europese begroting moeten verhogen. Dat zal ertoe leiden dat de burgers meer belast worden", schetste het Franse Europarlementslid Valérie Hayer. Ze dringt daarom aan op een bijdrage van "de digitale reuzen, de vervuilende Chinese bedrijven en de speculanten op de financiële markten". Zoniet zullen de burgers en de lidstaten de schuldaflossingen moeten dragen, zei ze. Volgende donderdag onderhandelen het parlement en de lidstaten verder. Dat de schulden en de intresten met eigen middelen afbetaald worden, is nog niet verworven. De parlementsleden dringen ook aan op een duidelijke timing. Als het van hen afhangt, gaan er al vanaf 2021 opbrengsten van het emissiehandelssysteem ETS naar de Europese begroting, financieren een CO2-grenstaks en een digitaks vanaf 2023 het budget, ziet een financiële transactietaks in 2024 het levenslicht en wordt er vanaf 2026 eindelijk met een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) gewerkt. Die harmoniseert de manier waarop de bedrijfsbelasting wordt berekend. Bovendien zou reeds vanaf 1 januari 2021 een heffing op niet-gerecycleerd plastic de bestaande eigen middelen moeten aanvullen. Voor dat laatste rekent het parlement wel op de snelle goedkeuring van de relevante wetteksten door de lidstaten. De parlementsleden gaven enkele weken geleden al een positief advies. (Belga)

De staatshoofden en regeringsleiders kwamen afgelopen zomer overeen dat het economisch herstel na de coronacrisis gefinancierd zal worden met een nieuw instrument: Next Generation EU, waarvoor de Europese Commissie 750 miljard euro zal kunnen lenen op de kapitaalmarkten. Daarvan is 360 miljard euro bestemd voor leningen en 390 miljard voor subsidies. De leningen en het gros van de subsidies worden samengevoegd in een nagelnieuw herstelfonds, de 'faciliteit voor herstel en veerkracht'. Over de concrete uitvoering van dat herstelfonds en de meerjarenbegroting 2021-2027 zijn de lidstaten nu aan het onderhandelen met het Europees Parlement. Na de zesde onderhandelingsronde gaven de parlementsleden een persconferentie. Ze benadrukten dat de Europese Unie dringend nood heeft aan nieuwe 'eigen inkomsten' om de schulden die nu zullen worden aangegaan terug te betalen. "Als we onvoldoende eigen middelen hebben, zal er moeten worden gesnoeid in de Europese programma's en zullen de lidstaten hun bijdrage aan de Europese begroting moeten verhogen. Dat zal ertoe leiden dat de burgers meer belast worden", schetste het Franse Europarlementslid Valérie Hayer. Ze dringt daarom aan op een bijdrage van "de digitale reuzen, de vervuilende Chinese bedrijven en de speculanten op de financiële markten". Zoniet zullen de burgers en de lidstaten de schuldaflossingen moeten dragen, zei ze. Volgende donderdag onderhandelen het parlement en de lidstaten verder. Dat de schulden en de intresten met eigen middelen afbetaald worden, is nog niet verworven. De parlementsleden dringen ook aan op een duidelijke timing. Als het van hen afhangt, gaan er al vanaf 2021 opbrengsten van het emissiehandelssysteem ETS naar de Europese begroting, financieren een CO2-grenstaks en een digitaks vanaf 2023 het budget, ziet een financiële transactietaks in 2024 het levenslicht en wordt er vanaf 2026 eindelijk met een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) gewerkt. Die harmoniseert de manier waarop de bedrijfsbelasting wordt berekend. Bovendien zou reeds vanaf 1 januari 2021 een heffing op niet-gerecycleerd plastic de bestaande eigen middelen moeten aanvullen. Voor dat laatste rekent het parlement wel op de snelle goedkeuring van de relevante wetteksten door de lidstaten. De parlementsleden gaven enkele weken geleden al een positief advies. (Belga)