Het vrijhandelsakkoord zal binnen vijf jaar zo goed als alle nu nog bestaande tarieven afschaffen in de handel tussen de EU en Singapore. De handel in diensten wordt geliberaliseerd, terwijl Europese bedrijven zich mee in de strijd zullen kunnen werpen om in Singapore openbare aanbestedingen binnen te halen. Europese streekproducten worden beschermd tegen namaak, arbeidsrechten worden versterkt en het milieu gevrijwaard. Het akkoord werd door de plenaire vergadering van het parlement in Straatsburg goedgekeurd met 425 stemmen voor, 186 tegen en 41 onthoudingen. Het gaat om het eerste bilaterale verdrag van de Europese Unie met een land van de Zuidoost-Aziatische ASEAN-staten. Volgens de parlementsleden kan het verdrag als blauwdruk dienen voor toekomstige verdragen met Zuidoost-Azië, tegen de achtergrond van een wegsmeltend vertrouwen in de Verenigde Staten als een betrouwbare handelspartner. Naast het handelsverdrag werd ook een apart akkoord goedgekeurd dat een procedure in het leven roept om geschillen tussen staten en investeerders te beslechten. Anders dan de in het verleden fel bekritiseerde, want 'ondemocratische' arbitrage door speciaal aangeduide rechters (het ISDS-mechanisme) zal met rechtbanken met onafhankelijke rechters gewerkt worden. Een derde tekst, een partnerschapsakkoord dat de samenwerking tussen de EU en Singapore uitbreidt naar andere domeinen dan handel, werd eveneens door het parlement goedgekeurd. Het handelsverdrag moet nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. De investeringsbescherming en het partnerschapsakkoord moeten ook in elk EU-land apart worden geratificeerd. (Belga)

Het vrijhandelsakkoord zal binnen vijf jaar zo goed als alle nu nog bestaande tarieven afschaffen in de handel tussen de EU en Singapore. De handel in diensten wordt geliberaliseerd, terwijl Europese bedrijven zich mee in de strijd zullen kunnen werpen om in Singapore openbare aanbestedingen binnen te halen. Europese streekproducten worden beschermd tegen namaak, arbeidsrechten worden versterkt en het milieu gevrijwaard. Het akkoord werd door de plenaire vergadering van het parlement in Straatsburg goedgekeurd met 425 stemmen voor, 186 tegen en 41 onthoudingen. Het gaat om het eerste bilaterale verdrag van de Europese Unie met een land van de Zuidoost-Aziatische ASEAN-staten. Volgens de parlementsleden kan het verdrag als blauwdruk dienen voor toekomstige verdragen met Zuidoost-Azië, tegen de achtergrond van een wegsmeltend vertrouwen in de Verenigde Staten als een betrouwbare handelspartner. Naast het handelsverdrag werd ook een apart akkoord goedgekeurd dat een procedure in het leven roept om geschillen tussen staten en investeerders te beslechten. Anders dan de in het verleden fel bekritiseerde, want 'ondemocratische' arbitrage door speciaal aangeduide rechters (het ISDS-mechanisme) zal met rechtbanken met onafhankelijke rechters gewerkt worden. Een derde tekst, een partnerschapsakkoord dat de samenwerking tussen de EU en Singapore uitbreidt naar andere domeinen dan handel, werd eveneens door het parlement goedgekeurd. Het handelsverdrag moet nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. De investeringsbescherming en het partnerschapsakkoord moeten ook in elk EU-land apart worden geratificeerd. (Belga)