De resolutie die het parlement woensdag heeft goedgekeurd, moet gezien worden in de context van de onderhandelingen met de Raad over een regelgevend kader voor artificiële intelligentie. Het rapport gaat concreet over de inzet van AI door politie en justitie. De parlementsleden eisen strikte waarborgen. Ze waarschuwen dat etnische minderheidsgroepen, mensen uit de LGBTI-gemeenschap, senioren en vrouwen momenteel op grote schaal verkeerd worden ingeschat door identificatietechnologieën die door algoritmes aangestuurd worden. De geautomatiseerde erkenning moet daarom verboden worden, net als de inzet van databanken om voorspellende politiewerk te kunnen verrichten op basis van gedragsmatige gegevens. De resolutie werd goedgekeurd met 377 stemmen voor, 248 tegen en 62 onthoudingen. De sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen leverden samen een meerderheid, maar de EVP stemde massaal tegen. "Het is een gemiste kans om op de vooravond van de grote doorbraak van deze nieuwe technologieën onze politie- en justitiediensten niet ten volle het potentieel van kunstmatige intelligentie te laten benutten", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). In lijn met het voorstel van de Europese Commissie wil hij de inzet van AI mogelijk maken voor de ordehandhaving, maar binnen een "sterk kader waarin de veiligheid en grondrechten van onze burgers gewaarborgd en gecontroleerd worden". Volgens Vandenkendelaere maken criminelen steeds meer gebruik van digitale technologieën. "Het is onaanvaardbaar om hen vrij spel te geven en justitie in een blinde vlek te laten opereren." (Belga)

De resolutie die het parlement woensdag heeft goedgekeurd, moet gezien worden in de context van de onderhandelingen met de Raad over een regelgevend kader voor artificiële intelligentie. Het rapport gaat concreet over de inzet van AI door politie en justitie. De parlementsleden eisen strikte waarborgen. Ze waarschuwen dat etnische minderheidsgroepen, mensen uit de LGBTI-gemeenschap, senioren en vrouwen momenteel op grote schaal verkeerd worden ingeschat door identificatietechnologieën die door algoritmes aangestuurd worden. De geautomatiseerde erkenning moet daarom verboden worden, net als de inzet van databanken om voorspellende politiewerk te kunnen verrichten op basis van gedragsmatige gegevens. De resolutie werd goedgekeurd met 377 stemmen voor, 248 tegen en 62 onthoudingen. De sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen leverden samen een meerderheid, maar de EVP stemde massaal tegen. "Het is een gemiste kans om op de vooravond van de grote doorbraak van deze nieuwe technologieën onze politie- en justitiediensten niet ten volle het potentieel van kunstmatige intelligentie te laten benutten", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). In lijn met het voorstel van de Europese Commissie wil hij de inzet van AI mogelijk maken voor de ordehandhaving, maar binnen een "sterk kader waarin de veiligheid en grondrechten van onze burgers gewaarborgd en gecontroleerd worden". Volgens Vandenkendelaere maken criminelen steeds meer gebruik van digitale technologieën. "Het is onaanvaardbaar om hen vrij spel te geven en justitie in een blinde vlek te laten opereren." (Belga)