De winning van schaliegas in Europa moet kunnen, zo stelde een ruime meerderheid van het halfrond woensdag, maar de operaties moeten omkaderd worden door solide Europese regels die de negatieve impact op milieu en volksgezondheid moeten aanpakken. Zo moet over elk project vooraf een milieueffectenrapport worden opgesteld en moet de uitstoot van methaangas tot een minimum worden beperkt. Ivo Belet (CD&V) wijst op de potentiële voordelen van schaliegas op het vlak van CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van de import. "Maar de winning van schaliegas staat in Europa nog in de kinderschoenen. Daarom is het nu zaak om werk te maken van een goede wetgevende omkadering, die garandeert dat de risico's voor mens en milieu minimaal zijn". De winning van schaliegas is bijzonder omstreden, onder meer omwille van het vrijkomen van methaangas en de impact op de aardkorst. In de Verenigde Staten is de techniek al sterk ontwikkeld. Daar is schaliegas al goed voor dertig procent van de gaswinning. (WAE)

De winning van schaliegas in Europa moet kunnen, zo stelde een ruime meerderheid van het halfrond woensdag, maar de operaties moeten omkaderd worden door solide Europese regels die de negatieve impact op milieu en volksgezondheid moeten aanpakken. Zo moet over elk project vooraf een milieueffectenrapport worden opgesteld en moet de uitstoot van methaangas tot een minimum worden beperkt. Ivo Belet (CD&V) wijst op de potentiële voordelen van schaliegas op het vlak van CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van de import. "Maar de winning van schaliegas staat in Europa nog in de kinderschoenen. Daarom is het nu zaak om werk te maken van een goede wetgevende omkadering, die garandeert dat de risico's voor mens en milieu minimaal zijn". De winning van schaliegas is bijzonder omstreden, onder meer omwille van het vrijkomen van methaangas en de impact op de aardkorst. In de Verenigde Staten is de techniek al sterk ontwikkeld. Daar is schaliegas al goed voor dertig procent van de gaswinning. (WAE)