Met de resolutie, goedgekeurd met een ruime meerderheid van 541 tegen 100 bij 36 onthoudingen, geven de Europarlementsleden ruggesteun aan de Europese Commissie, die vorig jaar voorstellen lanceerde voor een drastische hervorming van de inkomstenzijde van de Europese begroting. De Commissie wil nieuwe eigen inkomsten, zoals een taks op financiële transacties of een aangepaste btw-heffing. Doel is de bijdrages van de lidstaten tegen 2020 te verminderen van de huidige 75 procent tot 40 procent van de inkomsten. Zo wordt een historische scheeftrekking aangepakt en grote schoonmaak gehouden in het kluwen van kortingen en correctiemechanismen. Het Europees Parlement pleit voorts voor een ambitieuze begroting, met een sterk accent op middelen voor investeringen en economische groei-initiatieven. Daarnaast wil het halfrond ook flexibiliteit inbouwen, met voldoende mogelijkheden om bedragen over te hevelen naar andere begrotingsposten en begrotingsjaren. Op 28 en 29 juni willen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel de krachtlijnen van de nieuwe meerjarenbegroting 2014-2020 vastleggen. De Commissie pleit voor ruim één biljoen euro uitgaven over de hele periode. Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en kleinere nettobetalers als Nederland en Finland willen echter dat Europa net als de lidstaten de vinger op de knip houdt in tijden van budgettaire schaarste. Ook tegen meer eigen inkomsten bestaat veel weerstand. (RBR)

Met de resolutie, goedgekeurd met een ruime meerderheid van 541 tegen 100 bij 36 onthoudingen, geven de Europarlementsleden ruggesteun aan de Europese Commissie, die vorig jaar voorstellen lanceerde voor een drastische hervorming van de inkomstenzijde van de Europese begroting. De Commissie wil nieuwe eigen inkomsten, zoals een taks op financiële transacties of een aangepaste btw-heffing. Doel is de bijdrages van de lidstaten tegen 2020 te verminderen van de huidige 75 procent tot 40 procent van de inkomsten. Zo wordt een historische scheeftrekking aangepakt en grote schoonmaak gehouden in het kluwen van kortingen en correctiemechanismen. Het Europees Parlement pleit voorts voor een ambitieuze begroting, met een sterk accent op middelen voor investeringen en economische groei-initiatieven. Daarnaast wil het halfrond ook flexibiliteit inbouwen, met voldoende mogelijkheden om bedragen over te hevelen naar andere begrotingsposten en begrotingsjaren. Op 28 en 29 juni willen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel de krachtlijnen van de nieuwe meerjarenbegroting 2014-2020 vastleggen. De Commissie pleit voor ruim één biljoen euro uitgaven over de hele periode. Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en kleinere nettobetalers als Nederland en Finland willen echter dat Europa net als de lidstaten de vinger op de knip houdt in tijden van budgettaire schaarste. Ook tegen meer eigen inkomsten bestaat veel weerstand. (RBR)