De stemming is niet zonder belang. Meer dan 12 miljoen Europeanen wonen niet in hun eigen land. In de 27 lidstaten van de Europese Unie moeten jaarlijks zo'n 450.000 grensoverschrijdende erfopvolgingen geregeld worden, waarmee naar schatting 120 miljard euro is gemoeid. De wetgeving die het parlement nu heeft goedgekeurd, maar waarover nog een compromis moet gevonden worden met de lidstaten, verandert niets aan de nationale successiewetgeving. Wel zorgen de nieuwe regels ervoor dat van wie in een Europees land overlijdt dat niet zijn geboorteland is, de erfenis in eerste instantie geregeld wordt door het land waar hij tot zijn dood verbleef. Daarmee moeten conflicten tussen lidstaten voorkomen worden. Frankrijk bijvoorbeeld hanteert een persoonsgebonden erfenisrecht, terwijl Spanje een grondgebonden benadering heeft. Wie zijn testament opstelt, zal echter de mogelijkheid krijgen om dat expliciet onder de wetgeving van zijn geboorteland te doen. Zo moet de "nauwe band" met het thuisland behouden worden. Het Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken hebben ervoor gekozen niet onder de nieuwe regels te vallen. "Onbegrijpelijk", reageert Philippe De Backer. "Dit systeem laat net iedereen de vrije keuze." (GEJ)

De stemming is niet zonder belang. Meer dan 12 miljoen Europeanen wonen niet in hun eigen land. In de 27 lidstaten van de Europese Unie moeten jaarlijks zo'n 450.000 grensoverschrijdende erfopvolgingen geregeld worden, waarmee naar schatting 120 miljard euro is gemoeid. De wetgeving die het parlement nu heeft goedgekeurd, maar waarover nog een compromis moet gevonden worden met de lidstaten, verandert niets aan de nationale successiewetgeving. Wel zorgen de nieuwe regels ervoor dat van wie in een Europees land overlijdt dat niet zijn geboorteland is, de erfenis in eerste instantie geregeld wordt door het land waar hij tot zijn dood verbleef. Daarmee moeten conflicten tussen lidstaten voorkomen worden. Frankrijk bijvoorbeeld hanteert een persoonsgebonden erfenisrecht, terwijl Spanje een grondgebonden benadering heeft. Wie zijn testament opstelt, zal echter de mogelijkheid krijgen om dat expliciet onder de wetgeving van zijn geboorteland te doen. Zo moet de "nauwe band" met het thuisland behouden worden. Het Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken hebben ervoor gekozen niet onder de nieuwe regels te vallen. "Onbegrijpelijk", reageert Philippe De Backer. "Dit systeem laat net iedereen de vrije keuze." (GEJ)