De Europese Commissie legde in mei van dit jaar de nieuwe bindende doelstellingen op tafel. Vrachtwagens die voor het eerst op de markt komen, zouden volgens de Commissie hun gemiddelde maximale uitstoot vanaf 2030 met 30 procent moeten terugdringen. Vanaf 2025 zou een tussentijdse doelstelling van 15 procent gelden. Met haar wetsvoorstel wil de Commissie ook het marktaandeel verhogen van vrachtwagens die weinig of geen CO2 uitstoten. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag over het dossier gestemd en blijkt verder te willen gaan dan de Europese Commissie. De CO2-uitstoot zou volgens de parlementsleden tegen 2025 met 20 procent ingeperkt moeten worden en tegen 2030 met 35 procent. Het rapport van de Nederlander Bas Eickhout (GroenLinks) werd met 47 stemmen tegen zes goedgekeurd. Bart Staes (Groen) is uitermate tevreden met het resultaat van de stemming. "Meer Europese ambitie voor de CO2-reductiestandaarden is absoluut noodzakelijk, en is ook haalbaar voor de sector", zegt hij. "Verder geven we nu een duidelijke richting aan met minimumdoelen voor emissielage en emissieloze voertuigen in 2025 en 2030, zodat fabrikanten genoodzaakt zijn de nodige investeringen te doen." Uit cijfers van 2015 blijkt dat zes procent van alle EU-broeikasgassen afkomstig is van de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Als enkel naar de transportsector wordt gekeken, zijn vrachtwagens goed voor een kwart van de uitstoot. In november stemt de plenaire vergadering van het Europees Parlement over het voorstel. Wanneer ook de Raad (de EU-lidstaten) hun standpunt zullen hebben bepaald, kunnen het Parlement en de Raad op zoek gaan naar een akkoord over de tekst. Intussen lopen tussen de Europese instellingen ook al de onderhandelingen over de inperking van de uitstoot door personenwagens en bestelwagens. (Belga)

De Europese Commissie legde in mei van dit jaar de nieuwe bindende doelstellingen op tafel. Vrachtwagens die voor het eerst op de markt komen, zouden volgens de Commissie hun gemiddelde maximale uitstoot vanaf 2030 met 30 procent moeten terugdringen. Vanaf 2025 zou een tussentijdse doelstelling van 15 procent gelden. Met haar wetsvoorstel wil de Commissie ook het marktaandeel verhogen van vrachtwagens die weinig of geen CO2 uitstoten. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag over het dossier gestemd en blijkt verder te willen gaan dan de Europese Commissie. De CO2-uitstoot zou volgens de parlementsleden tegen 2025 met 20 procent ingeperkt moeten worden en tegen 2030 met 35 procent. Het rapport van de Nederlander Bas Eickhout (GroenLinks) werd met 47 stemmen tegen zes goedgekeurd. Bart Staes (Groen) is uitermate tevreden met het resultaat van de stemming. "Meer Europese ambitie voor de CO2-reductiestandaarden is absoluut noodzakelijk, en is ook haalbaar voor de sector", zegt hij. "Verder geven we nu een duidelijke richting aan met minimumdoelen voor emissielage en emissieloze voertuigen in 2025 en 2030, zodat fabrikanten genoodzaakt zijn de nodige investeringen te doen." Uit cijfers van 2015 blijkt dat zes procent van alle EU-broeikasgassen afkomstig is van de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Als enkel naar de transportsector wordt gekeken, zijn vrachtwagens goed voor een kwart van de uitstoot. In november stemt de plenaire vergadering van het Europees Parlement over het voorstel. Wanneer ook de Raad (de EU-lidstaten) hun standpunt zullen hebben bepaald, kunnen het Parlement en de Raad op zoek gaan naar een akkoord over de tekst. Intussen lopen tussen de Europese instellingen ook al de onderhandelingen over de inperking van de uitstoot door personenwagens en bestelwagens. (Belga)