De parlementsleden, die hun resolutie met 495 stemmen tegen 58 goedkeurden (bij 87 onthoudingen), zeggen "uiterst bezorgd" te zijn over de humanitaire situatie van de kinderen in IS-strijders in Syrië. Ze vinden dat de Europese lidstaten alle kinderen van hun onderdanen die naar Syrië trokken moeten repatriëren, "rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het belang van het kind als belangrijkste overweging". Van een leeftijdsgrens is geen sprake. België besliste bijvoorbeeld dat in principe kinderen tot 10 jaar teruggehaald kunnen worden. Het is volgens het parlement ook belangrijk dat de EU-landen de rehabilitatie en herintegratie van de betrokken kinderen bevorderen. Dat er van de repatriëring van IS-kinderen tot nog toe amper sprake was, wordt betreurd. Ook het uitblijven van coördinatie op Europees niveau stoot de parlementsleden tegen de borst. Hilde Vautmans (Open Vld) steunde de resolutie en zegt dat de kinderen in IS-gebied "de slachtoffers zijn van de beslissingen van hun ouders, geen daders". Meer algemeen roept de resolutie ertoe op de rechten van elk kind verder te versterken en te garanderen. Er is sprake van grote ambities op het vlak van bescherming, voorzieningen en participatie van kinderen. "Die ambitie is broodnodig", legt Cindy Franssen (CD&V) uit. "Vandaag zijn kinderen bijna een kwart van de in de EU geregistreerde slachtoffers van mensenhandel. Een op de vijf kinderen is nog steeds het slachtoffer van een of andere vorm van seksueel geweld. Bijna 25 miljoen kinderen in de EU lopen het risico in armoede te vervallen of sociaal buitengesloten te worden." Haast alle Belgische Europarlementsleden die aan de stemming deelnamen, steunden de resolutie. Enkel Assita Kanko en Johan Van Overtveldt (N-VA) en Gerolf Annemans en Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) onthielden zich. (Belga)

De parlementsleden, die hun resolutie met 495 stemmen tegen 58 goedkeurden (bij 87 onthoudingen), zeggen "uiterst bezorgd" te zijn over de humanitaire situatie van de kinderen in IS-strijders in Syrië. Ze vinden dat de Europese lidstaten alle kinderen van hun onderdanen die naar Syrië trokken moeten repatriëren, "rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het belang van het kind als belangrijkste overweging". Van een leeftijdsgrens is geen sprake. België besliste bijvoorbeeld dat in principe kinderen tot 10 jaar teruggehaald kunnen worden. Het is volgens het parlement ook belangrijk dat de EU-landen de rehabilitatie en herintegratie van de betrokken kinderen bevorderen. Dat er van de repatriëring van IS-kinderen tot nog toe amper sprake was, wordt betreurd. Ook het uitblijven van coördinatie op Europees niveau stoot de parlementsleden tegen de borst. Hilde Vautmans (Open Vld) steunde de resolutie en zegt dat de kinderen in IS-gebied "de slachtoffers zijn van de beslissingen van hun ouders, geen daders". Meer algemeen roept de resolutie ertoe op de rechten van elk kind verder te versterken en te garanderen. Er is sprake van grote ambities op het vlak van bescherming, voorzieningen en participatie van kinderen. "Die ambitie is broodnodig", legt Cindy Franssen (CD&V) uit. "Vandaag zijn kinderen bijna een kwart van de in de EU geregistreerde slachtoffers van mensenhandel. Een op de vijf kinderen is nog steeds het slachtoffer van een of andere vorm van seksueel geweld. Bijna 25 miljoen kinderen in de EU lopen het risico in armoede te vervallen of sociaal buitengesloten te worden." Haast alle Belgische Europarlementsleden die aan de stemming deelnamen, steunden de resolutie. Enkel Assita Kanko en Johan Van Overtveldt (N-VA) en Gerolf Annemans en Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) onthielden zich. (Belga)