Enkele maanden na de inwerkingtreding van de veelbesproken sixpack wil Europa met twee nieuwe verordeningen haar greep op het nationale begrotingsbeleid alweer versterken. Naast een nieuw kader voor de aanpak van probleemlanden verplicht de zogenaamde twopack de lidstaten om hun ontwerpbegrotingen voor het volgende jaar tegen 1 oktober in te dienen bij de Commissie. Die kan grondige bijsturingen eisen indien ze oordeelt dat een lidstaat haar Europese engagementen niet respecteert. Opvallend is dat de Europarlementsleden aan het nieuwe begrotingsluik een aantal eisen vastknopen. Zo dringen ze aan op de oprichting van het in Duitsland bedachte schulddelgingsfonds, waarin de staatsschuld van de eurolanden boven 60 procent van het bbp wordt verzameld, momenteel goed voor zo'n 2,3 biljoen euro. Die schulden zouden op 25 jaar tijd weggewerkt moeten worden. Op korte termijn moet het fonds de druk op de herfinanciering in de eurolanden verlichten. Het halfrond eist daarnaast ook een wegenkaart voor de invoering van Europese obligaties. Zo ontstijgt de pooling van de staatsschuld in de eurozone voor het eerst het stadium van de verklaringen en resoluties en wordt het idee het voorwerp van een wetgevende onderhandelingen tussen Europarlementsleden en ministers. Eensgezindheid is er in het halfrond echter niet. Voor de betrokken amendementen was er slechts een bescheiden meerderheid van 355 tegen 284 stemmen bij 23 onthoudingen voorhanden. (MVL)

Enkele maanden na de inwerkingtreding van de veelbesproken sixpack wil Europa met twee nieuwe verordeningen haar greep op het nationale begrotingsbeleid alweer versterken. Naast een nieuw kader voor de aanpak van probleemlanden verplicht de zogenaamde twopack de lidstaten om hun ontwerpbegrotingen voor het volgende jaar tegen 1 oktober in te dienen bij de Commissie. Die kan grondige bijsturingen eisen indien ze oordeelt dat een lidstaat haar Europese engagementen niet respecteert. Opvallend is dat de Europarlementsleden aan het nieuwe begrotingsluik een aantal eisen vastknopen. Zo dringen ze aan op de oprichting van het in Duitsland bedachte schulddelgingsfonds, waarin de staatsschuld van de eurolanden boven 60 procent van het bbp wordt verzameld, momenteel goed voor zo'n 2,3 biljoen euro. Die schulden zouden op 25 jaar tijd weggewerkt moeten worden. Op korte termijn moet het fonds de druk op de herfinanciering in de eurolanden verlichten. Het halfrond eist daarnaast ook een wegenkaart voor de invoering van Europese obligaties. Zo ontstijgt de pooling van de staatsschuld in de eurozone voor het eerst het stadium van de verklaringen en resoluties en wordt het idee het voorwerp van een wetgevende onderhandelingen tussen Europarlementsleden en ministers. Eensgezindheid is er in het halfrond echter niet. Voor de betrokken amendementen was er slechts een bescheiden meerderheid van 355 tegen 284 stemmen bij 23 onthoudingen voorhanden. (MVL)