De Europarlementsleden beginnen omstreeks 18.30 uur aan een geheime stemming over de opheffing van de immuniteit van Puigdemont en diens oud-ministers Antoni Comin en Clara Ponsanti. Omdat het parlement sinds het losbarsten van de coronacrisis vanop afstand stemt, kan het resultaat pas dinsdagochtend omstreeks 09.00 uur bekendgemaakt worden. Twee weken geleden beval de commissie Juridische Zaken met 15 tegen 8 stemmen bij 2 onthoudingen aan om de immuniteit van de Catalanen op te heffen. Indien het voltallige halfrond dat advies volgt, dan verschuift de aandacht opnieuw naar het Belgische gerecht. De procedures rond de Europese aanhoudingsbevelen die Spanje tegen Puigdemont en Comin had uitgevaardigd, waren uitgesteld sinds ze parlementaire immuniteit genoten. Het Spaanse gerecht vervolgt Puigdemont, Comin en Ponsanti, die momenteel in Schotland verblijft, voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie waren na het referendum naar België gevlucht. Bij de Europese verkiezingen van mei 2019 werden Puigdemont en Comin verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel opnemen. De drie Catalanen hebben intussen aangegeven dat ze opnieuw naar het Europese Hof van Justitie trekken indien het parlement zou beslissen om hun immuniteit op te heffen. Ze menen dat het Spaanse hooggerechtshof niet bevoegd is om zo'n verzoek te doen. De drie parlementsleden blijven ook de "politieke aard" van de procedures tegen hen aan de kaak stellen. In een interview met de krant La Repubblica zei Puigdemont zaterdag dat een opheffing van de immuniteit "een aanslag op de onafhankelijkheid van het Europees Parlement zelf" zou zijn. Hoewel de meeste waarnemers ervan uitgaan dat een meerderheid voor die opheffing gewonnen zal zijn, sprak Comin vorige week nog de hoop uit dat het geheime karakter van de stemming tot een ander resultaat kan leiden. De groene fractie stuurde vandaag alvast een persmededeling uit om haar verzet tegen de opheffing publiek te maken. "Het politiek conflict in Catalonië en Spanje moet met politieke middelen worden opgelost, niet door middel van justitie. Ik roep op de dialoog tussen de Catalaanse en Spaanse regeringen te intensiveren om zo tot een politieke oplossing van het conflict te komen", stelde Sara Matthieu (Groen). Ook onder de andere Vlaamse parlementsleden bestaat er veel verzet of terughoudendheid om in te gaan op het Spaanse verzoek. Zo kiest CD&V kiest voor een onthouding. "Gelet op de directe betrokkenheid van het Belgische gerecht in deze zaak, willen we ons afzijdig opstellen. Tegelijk willen we ons ook niet uitspreken over de schuld of onschuld van de drie individuen", zei Tom Vandenkendelaere. (Belga)

De Europarlementsleden beginnen omstreeks 18.30 uur aan een geheime stemming over de opheffing van de immuniteit van Puigdemont en diens oud-ministers Antoni Comin en Clara Ponsanti. Omdat het parlement sinds het losbarsten van de coronacrisis vanop afstand stemt, kan het resultaat pas dinsdagochtend omstreeks 09.00 uur bekendgemaakt worden. Twee weken geleden beval de commissie Juridische Zaken met 15 tegen 8 stemmen bij 2 onthoudingen aan om de immuniteit van de Catalanen op te heffen. Indien het voltallige halfrond dat advies volgt, dan verschuift de aandacht opnieuw naar het Belgische gerecht. De procedures rond de Europese aanhoudingsbevelen die Spanje tegen Puigdemont en Comin had uitgevaardigd, waren uitgesteld sinds ze parlementaire immuniteit genoten. Het Spaanse gerecht vervolgt Puigdemont, Comin en Ponsanti, die momenteel in Schotland verblijft, voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie waren na het referendum naar België gevlucht. Bij de Europese verkiezingen van mei 2019 werden Puigdemont en Comin verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel opnemen. De drie Catalanen hebben intussen aangegeven dat ze opnieuw naar het Europese Hof van Justitie trekken indien het parlement zou beslissen om hun immuniteit op te heffen. Ze menen dat het Spaanse hooggerechtshof niet bevoegd is om zo'n verzoek te doen. De drie parlementsleden blijven ook de "politieke aard" van de procedures tegen hen aan de kaak stellen. In een interview met de krant La Repubblica zei Puigdemont zaterdag dat een opheffing van de immuniteit "een aanslag op de onafhankelijkheid van het Europees Parlement zelf" zou zijn. Hoewel de meeste waarnemers ervan uitgaan dat een meerderheid voor die opheffing gewonnen zal zijn, sprak Comin vorige week nog de hoop uit dat het geheime karakter van de stemming tot een ander resultaat kan leiden. De groene fractie stuurde vandaag alvast een persmededeling uit om haar verzet tegen de opheffing publiek te maken. "Het politiek conflict in Catalonië en Spanje moet met politieke middelen worden opgelost, niet door middel van justitie. Ik roep op de dialoog tussen de Catalaanse en Spaanse regeringen te intensiveren om zo tot een politieke oplossing van het conflict te komen", stelde Sara Matthieu (Groen). Ook onder de andere Vlaamse parlementsleden bestaat er veel verzet of terughoudendheid om in te gaan op het Spaanse verzoek. Zo kiest CD&V kiest voor een onthouding. "Gelet op de directe betrokkenheid van het Belgische gerecht in deze zaak, willen we ons afzijdig opstellen. Tegelijk willen we ons ook niet uitspreken over de schuld of onschuld van de drie individuen", zei Tom Vandenkendelaere. (Belga)