Het eerste spoorpakket dateert van 2001 en is een verzameling van richtlijnen die onder meer de splitsing van de spoorinfrastructuurbeheerder en de exploitant oplegde. Omdat in de praktijk nog van alles schort aan de spoormarkt - denk maar aan de geldstromen tussen de drie Belgische entiteiten - besloot de Commissie het pakket te laten herzien. De verschillende parlementsfracties zijn het echter niet eens geraakt over fundamentele aanpassingen. Ze vragen de Commissie nu om zelf met concrete voorstellen te komen voor de verdere splitsing van beheerders en operatoren. Voor de zomer van 2012 zou transportcommissaris Siim Kallas zijn plannen op tafel leggen. Wat het parlement wel besliste, is om de nationale regulatoren meer bevoegdheden te geven. Ze zullen onder meer boetes kunnen opleggen. Philippe De Backer (Open Vld) is ontgoocheld over de tekst maar keurde hem toch goed. "Dit was het hoogst haalbare", zucht hij. De Backer pleit voor de strikte scheiding tussen de spoorentiteiten. Sp.a'er Saïd El Khadraoui geeft toe dat het parlement "de hete brij" voor zich heeft uitgeschoven. "Het meer fundamentele debat over liberalisering zal pas eind volgend jaar en in 2013 worden gevoerd." (JDE)

Het eerste spoorpakket dateert van 2001 en is een verzameling van richtlijnen die onder meer de splitsing van de spoorinfrastructuurbeheerder en de exploitant oplegde. Omdat in de praktijk nog van alles schort aan de spoormarkt - denk maar aan de geldstromen tussen de drie Belgische entiteiten - besloot de Commissie het pakket te laten herzien. De verschillende parlementsfracties zijn het echter niet eens geraakt over fundamentele aanpassingen. Ze vragen de Commissie nu om zelf met concrete voorstellen te komen voor de verdere splitsing van beheerders en operatoren. Voor de zomer van 2012 zou transportcommissaris Siim Kallas zijn plannen op tafel leggen. Wat het parlement wel besliste, is om de nationale regulatoren meer bevoegdheden te geven. Ze zullen onder meer boetes kunnen opleggen. Philippe De Backer (Open Vld) is ontgoocheld over de tekst maar keurde hem toch goed. "Dit was het hoogst haalbare", zucht hij. De Backer pleit voor de strikte scheiding tussen de spoorentiteiten. Sp.a'er Saïd El Khadraoui geeft toe dat het parlement "de hete brij" voor zich heeft uitgeschoven. "Het meer fundamentele debat over liberalisering zal pas eind volgend jaar en in 2013 worden gevoerd." (JDE)