De resolutie werd aangenomen met 429 stemmen tegen 225, bij 19 onthoudingen. De meeste fracties steunden de tekst, maar tijdens de stemming probeerde met name de EVP-fractie de formulering om te buigen van 'noodtoestand' naar 'urgentie'. Dat is dus niet gelukt.

Kathleen Van Brempt (SP.A) geeft toe dat de resolutie "uiteraard slechts een symbolische, diplomatieke daad" is, maar wel wijst op een belangrijke mentaliteitswijziging bij de Europese beleidsvoerders. Volgens Hilde Vautmans (Open Vld) gaat het om "een belangrijk signaal naar onze jongeren, burgers en de rest van de wereld dat wij de klimaatopwarming heel serieus nemen en onmiddellijke actie eisen".

Bij de EVP, die dus liever van een urgentie spreekt, luidt het dat de term 'noodtoestand' zo geïnterpreteerd kan worden dat fundamentele rechten zoals persvrijheid en democratie in gevaar zijn. "Ik hoop dat niemand dat wil", zegt de Duitser Peter Liese. Desondanks keurde een deel van de fractie, onder wie ook CD&V'ers Cindy Franssen en Kris Peeters, de finale resolutie goed.

De resolutie werd aangenomen met 429 stemmen tegen 225, bij 19 onthoudingen. De meeste fracties steunden de tekst, maar tijdens de stemming probeerde met name de EVP-fractie de formulering om te buigen van 'noodtoestand' naar 'urgentie'. Dat is dus niet gelukt. Kathleen Van Brempt (SP.A) geeft toe dat de resolutie "uiteraard slechts een symbolische, diplomatieke daad" is, maar wel wijst op een belangrijke mentaliteitswijziging bij de Europese beleidsvoerders. Volgens Hilde Vautmans (Open Vld) gaat het om "een belangrijk signaal naar onze jongeren, burgers en de rest van de wereld dat wij de klimaatopwarming heel serieus nemen en onmiddellijke actie eisen". Bij de EVP, die dus liever van een urgentie spreekt, luidt het dat de term 'noodtoestand' zo geïnterpreteerd kan worden dat fundamentele rechten zoals persvrijheid en democratie in gevaar zijn. "Ik hoop dat niemand dat wil", zegt de Duitser Peter Liese. Desondanks keurde een deel van de fractie, onder wie ook CD&V'ers Cindy Franssen en Kris Peeters, de finale resolutie goed.