Het parlement keurde drie verordeningen goed, die samen met het intussen bekende eigenmiddelenbesluit de Europese begroting grondig hervormen. Dat EMB legt om de zeven jaar vast hoe het Europese budget wordt gefinancierd, maar maakt deze keer ook het coronaherstelfonds mogelijk. Eens alle 27 lidstaten het eigenmiddelenbesluit hebben geratificeerd, zal de Commissie daarvoor geld kunnen leven op de financiële markten. Dat moet vanaf de zomer mogelijk zijn. Zodra die ratificatieprocedure overal is afgerond, zal ook het pakket dat het Europees Parlement vandaag goedkeurde, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn. Het gaat in de eerste plaats om de invoering van een nieuwe heffing van 0,80 euro/kg op niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval, die de lidstaten in de Europese kas zullen moeten storten. Daarnaast komen er een koolstofheffing, een digitale heffing en een herziening van het ETS-systeem. De Europese Commissie moet over dat drieluik nog deze lente concrete voorstellen doen - uiterlijk op 1 januari 2023 moeten de nieuwe inkomstenbronnen worden ingevoerd. In een later stadium worden van de Commissie nog bijkomende voorstellen verwacht, zoals eventueel een financiële transactietaks en een bijdrage van het bedrijfsleven, of een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). (Belga)

Het parlement keurde drie verordeningen goed, die samen met het intussen bekende eigenmiddelenbesluit de Europese begroting grondig hervormen. Dat EMB legt om de zeven jaar vast hoe het Europese budget wordt gefinancierd, maar maakt deze keer ook het coronaherstelfonds mogelijk. Eens alle 27 lidstaten het eigenmiddelenbesluit hebben geratificeerd, zal de Commissie daarvoor geld kunnen leven op de financiële markten. Dat moet vanaf de zomer mogelijk zijn. Zodra die ratificatieprocedure overal is afgerond, zal ook het pakket dat het Europees Parlement vandaag goedkeurde, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn. Het gaat in de eerste plaats om de invoering van een nieuwe heffing van 0,80 euro/kg op niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval, die de lidstaten in de Europese kas zullen moeten storten. Daarnaast komen er een koolstofheffing, een digitale heffing en een herziening van het ETS-systeem. De Europese Commissie moet over dat drieluik nog deze lente concrete voorstellen doen - uiterlijk op 1 januari 2023 moeten de nieuwe inkomstenbronnen worden ingevoerd. In een later stadium worden van de Commissie nog bijkomende voorstellen verwacht, zoals eventueel een financiële transactietaks en een bijdrage van het bedrijfsleven, of een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). (Belga)