Met React-EU wil de Europese Commissie de economische en maatschappelijke gevolgen van de pandemie aanpakken. Het akkoord dat het Europees Parlement na onderhandelingen met de lidstaten over dat voorstel heeft bereikt, is nu goedgekeurd in het halfrond. 654 parlementsleden stemden voor, 23 tegen, 17 onthielden zich. Het geld zal beschikbaar worden gesteld via de Europese structuurfondsen: 37,5 miljard euro in 2021 en 10 miljard in 2022. Projecten die voor financiering in aanmerking komen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2020 worden gefinancierd. De middelen zijn afkomstig van het coronaherstelinstrument NextGenerationEU en zullen tot eind 2023 kunnen worden gebruikt. Om het geld van React-EU over de lidstaten te verdelen, werd rekening gehouden met de verandering in bbp en de verandering in werkloosheid. Zo maakt België in 2021 aanspraak op 245 miljoen euro. Naar Italië, Spanje en Frankrijk vloeien de meeste fondsen. Omdat de indicatoren voor 2022 nog zullen worden geactualiseerd, valt niet te zeggen op welke bedrag elk land dan recht zal hebben. Behalve deze regionale herstelfondsen, krijgt België nog een pak meer middelen via NextGenerationEU: 5,1 miljard euro aan subsidies uit de nieuwe hervormings- en investeringsfaciliteit en 166 miljoen euro uit het klimaattransitiefonds. Daarnaast worden er ook nog leningen in het vooruitzicht gesteld. (Belga)

Met React-EU wil de Europese Commissie de economische en maatschappelijke gevolgen van de pandemie aanpakken. Het akkoord dat het Europees Parlement na onderhandelingen met de lidstaten over dat voorstel heeft bereikt, is nu goedgekeurd in het halfrond. 654 parlementsleden stemden voor, 23 tegen, 17 onthielden zich. Het geld zal beschikbaar worden gesteld via de Europese structuurfondsen: 37,5 miljard euro in 2021 en 10 miljard in 2022. Projecten die voor financiering in aanmerking komen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2020 worden gefinancierd. De middelen zijn afkomstig van het coronaherstelinstrument NextGenerationEU en zullen tot eind 2023 kunnen worden gebruikt. Om het geld van React-EU over de lidstaten te verdelen, werd rekening gehouden met de verandering in bbp en de verandering in werkloosheid. Zo maakt België in 2021 aanspraak op 245 miljoen euro. Naar Italië, Spanje en Frankrijk vloeien de meeste fondsen. Omdat de indicatoren voor 2022 nog zullen worden geactualiseerd, valt niet te zeggen op welke bedrag elk land dan recht zal hebben. Behalve deze regionale herstelfondsen, krijgt België nog een pak meer middelen via NextGenerationEU: 5,1 miljard euro aan subsidies uit de nieuwe hervormings- en investeringsfaciliteit en 166 miljoen euro uit het klimaattransitiefonds. Daarnaast worden er ook nog leningen in het vooruitzicht gesteld. (Belga)