De regering in Berlijn wil alle bestuurders een vignet laten aanschaffen voor het gebruik van Duitse wegen, maar Duitse ingezetenen krijgen als compensatie een korting op de wegenbelasting die hoger uitvalt naarmate hun auto minder vervuilt. "Een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit", zo oordelen de Europarlementsleden in de resolutie, die met 510 tegen 126 stemmen bij 55 onthoudingen werd goedgekeurd. Het Europees Parlement wil weten waarom de Commissie eind vorig jaar haar inbreukprocedure tegen Duitsland opschortte. De Commissie bedong bij de Duitse regering weliswaar goedkopere tarieven voor vignetten voor korte duur (die doorgaans door buitenlanders worden gekocht), maar dat verandert volgens het halfrond niets aan het discriminerende karakter van het tolsysteem. "Het zijn de facto de buitenlandse weggebruikers die de Duitse wegenbelasting financieren. Voor mensen die in de grensregio wonen en bedrijven die er actief zijn, is dit een zeer ongunstige maatregel. Bovendien is de heffing volledig in strijd met het idee van een eengemaakt Europa", klaagt het Belgische Duitstalige Europarlementslid Pascal Arimont aan. De resolutie beklemtoont de nood aan gemeenschappelijke Europese regels voor alle tolheffingssystemen in Europa. (Belga)

De regering in Berlijn wil alle bestuurders een vignet laten aanschaffen voor het gebruik van Duitse wegen, maar Duitse ingezetenen krijgen als compensatie een korting op de wegenbelasting die hoger uitvalt naarmate hun auto minder vervuilt. "Een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit", zo oordelen de Europarlementsleden in de resolutie, die met 510 tegen 126 stemmen bij 55 onthoudingen werd goedgekeurd. Het Europees Parlement wil weten waarom de Commissie eind vorig jaar haar inbreukprocedure tegen Duitsland opschortte. De Commissie bedong bij de Duitse regering weliswaar goedkopere tarieven voor vignetten voor korte duur (die doorgaans door buitenlanders worden gekocht), maar dat verandert volgens het halfrond niets aan het discriminerende karakter van het tolsysteem. "Het zijn de facto de buitenlandse weggebruikers die de Duitse wegenbelasting financieren. Voor mensen die in de grensregio wonen en bedrijven die er actief zijn, is dit een zeer ongunstige maatregel. Bovendien is de heffing volledig in strijd met het idee van een eengemaakt Europa", klaagt het Belgische Duitstalige Europarlementslid Pascal Arimont aan. De resolutie beklemtoont de nood aan gemeenschappelijke Europese regels voor alle tolheffingssystemen in Europa. (Belga)