Het gaat om een harmonisering van minimale regels voor de keuring. Er zijn wel uitzonderingsmogelijkheden voor lidstaten voorzien. Voor België verandert er niet veel. In ons land geldt al dat nieuwe wagens na vier jaar een eerste keer naar de controle moeten en nadien elk jaar. Er lag ook een voorstel op tafel om de technische controles toe te vertrouwen aan de garages, een systeem dat bestaat in Groot-Brittannië en Nederland. Een meerderheid vreesde echter dat zo'n privatisering zou leiden tot een stijging van de kostprijs. Europees parlementslid Philippe De Backer ziet wel voordelen aan het systeem. Volgens hem zouden de automobilisten tijd en geld kunnen besparen wanneer ook garages technische controles zouden mogen uitvoeren. Hij pleit ervoor om het systeem in België in te voeren, ook al is het niet weerhouden op Europees niveau. (Belga)

Het gaat om een harmonisering van minimale regels voor de keuring. Er zijn wel uitzonderingsmogelijkheden voor lidstaten voorzien. Voor België verandert er niet veel. In ons land geldt al dat nieuwe wagens na vier jaar een eerste keer naar de controle moeten en nadien elk jaar. Er lag ook een voorstel op tafel om de technische controles toe te vertrouwen aan de garages, een systeem dat bestaat in Groot-Brittannië en Nederland. Een meerderheid vreesde echter dat zo'n privatisering zou leiden tot een stijging van de kostprijs. Europees parlementslid Philippe De Backer ziet wel voordelen aan het systeem. Volgens hem zouden de automobilisten tijd en geld kunnen besparen wanneer ook garages technische controles zouden mogen uitvoeren. Hij pleit ervoor om het systeem in België in te voeren, ook al is het niet weerhouden op Europees niveau. (Belga)