Binnen de Europese Unie wordt al jaren onderhandeld over het zogenaamde mobiliteitspakket. Dat pakket omvat onder meer nieuwe afspraken over maximale werktijden en minimale rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs en over detacheringsregels in de sector. Zo zullen de werkgevers hun chauffeurs om de drie à vier weken naar huis terug moeten laten keren, afhankelijk van het werkrooster. De wekelijkse verplichte rusttijd moeten de truckers ofwel thuis, ofwel in een andere accommodatie dan de cabine kunnen doorbrengen. Daarnaast zullen vrachtwagens minstens om de acht weken terug moeten keren naar de hoofdzetel van het bedrijf. Met dat laatste wil de EU postbusbedrijven aanpakken. Om dat alles te kunnen handhaven zullen de voertuigen slimme tachografen aan boord moeten hebben om te registreren wanneer ze welke grenzen oversteken. Ondanks verzet van voornamelijk Oost-Europese lidstaten - de nieuwe regels leggen in de praktijk vooral hun transportbedrijven aan banden - werd het hele pakket woensdagavond goedgekeurd zonder amendementen. Ook de nieuwe regels rond cabotage - transporten die plaatsvinden in een bepaald land, maar uitgevoerd worden door transportbedrijven in een ander land - waar België verzet tegen had aangetekend, kwamen erdoor. Concreet zal er na een reeks van drie transporten in zeven dagen een verplichte afkoelingsperiode zijn van vier dagen vooraleer een chauffeur aan een nieuwe reeks cabotageopdrachten kan beginnen. Belgische transportbedrijven voeren veel cabotageritten uit in bijvoorbeeld Frankrijk. Zij vrezen voor hun businessmodel. De regels rond de nieuwe rij- en rusttijden gaan in twintig dagen na de bekendmaking. Voor de andere regels krijgt de sector anderhalf jaar de tijd. (Belga)

Binnen de Europese Unie wordt al jaren onderhandeld over het zogenaamde mobiliteitspakket. Dat pakket omvat onder meer nieuwe afspraken over maximale werktijden en minimale rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs en over detacheringsregels in de sector. Zo zullen de werkgevers hun chauffeurs om de drie à vier weken naar huis terug moeten laten keren, afhankelijk van het werkrooster. De wekelijkse verplichte rusttijd moeten de truckers ofwel thuis, ofwel in een andere accommodatie dan de cabine kunnen doorbrengen. Daarnaast zullen vrachtwagens minstens om de acht weken terug moeten keren naar de hoofdzetel van het bedrijf. Met dat laatste wil de EU postbusbedrijven aanpakken. Om dat alles te kunnen handhaven zullen de voertuigen slimme tachografen aan boord moeten hebben om te registreren wanneer ze welke grenzen oversteken. Ondanks verzet van voornamelijk Oost-Europese lidstaten - de nieuwe regels leggen in de praktijk vooral hun transportbedrijven aan banden - werd het hele pakket woensdagavond goedgekeurd zonder amendementen. Ook de nieuwe regels rond cabotage - transporten die plaatsvinden in een bepaald land, maar uitgevoerd worden door transportbedrijven in een ander land - waar België verzet tegen had aangetekend, kwamen erdoor. Concreet zal er na een reeks van drie transporten in zeven dagen een verplichte afkoelingsperiode zijn van vier dagen vooraleer een chauffeur aan een nieuwe reeks cabotageopdrachten kan beginnen. Belgische transportbedrijven voeren veel cabotageritten uit in bijvoorbeeld Frankrijk. Zij vrezen voor hun businessmodel. De regels rond de nieuwe rij- en rusttijden gaan in twintig dagen na de bekendmaking. Voor de andere regels krijgt de sector anderhalf jaar de tijd. (Belga)