Toen de Europese Commissie vorige maand een eerste schijf van 8 miljard euro aan toegewezen, maar nog ongebruikte fondsen wou aanboren, zorgde dat voor ongenoegen bij Vlaams minister-president Jan Jambon en diens partij N-VA omdat werd vastgehouden aan de afgesproken verdeelsleutel, die meer geld naar de minst ontwikkelde regio's laat vloeien. De strikte voorwaarden voor de besteding van de Europese steunfondsen worden nu grotendeels losgelaten. Quasi unaniem stemden de Europarlementsleden er vrijdag mee in dat al het geld dat nog in de Europese steunfondsen zit en nog niet is vastgelegd zo snel mogelijk vrijgemaakt wordt, met maximale flexibiliteit. Het zou gaan om naar schatting 60 miljard euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF). Lidstaten zullen het geld kunnen overhevelen van het ene fonds naar het andere en van de ene regio naar de andere. Bovendien wordt tijdelijk afgestapt van de regel dat nationale of regionale overheden zelf een deel van de kosten van projecten moeten dragen. Uitzonderlijk kunnen projecten dus voor 100 procent met Europees geld worden gefinancierd. Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden door de lidstaten. (Belga)

Toen de Europese Commissie vorige maand een eerste schijf van 8 miljard euro aan toegewezen, maar nog ongebruikte fondsen wou aanboren, zorgde dat voor ongenoegen bij Vlaams minister-president Jan Jambon en diens partij N-VA omdat werd vastgehouden aan de afgesproken verdeelsleutel, die meer geld naar de minst ontwikkelde regio's laat vloeien. De strikte voorwaarden voor de besteding van de Europese steunfondsen worden nu grotendeels losgelaten. Quasi unaniem stemden de Europarlementsleden er vrijdag mee in dat al het geld dat nog in de Europese steunfondsen zit en nog niet is vastgelegd zo snel mogelijk vrijgemaakt wordt, met maximale flexibiliteit. Het zou gaan om naar schatting 60 miljard euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF). Lidstaten zullen het geld kunnen overhevelen van het ene fonds naar het andere en van de ene regio naar de andere. Bovendien wordt tijdelijk afgestapt van de regel dat nationale of regionale overheden zelf een deel van de kosten van projecten moeten dragen. Uitzonderlijk kunnen projecten dus voor 100 procent met Europees geld worden gefinancierd. Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden door de lidstaten. (Belga)