Schulz startte de vergadering van het parlement met een korte verklaring over Syrië, waar het neerslaan van de opstand tegen Assad al aan meer dan 8.000 mensen het leven gekost heeft. "In Europa en over de hele wereld kijken de mensen met verbijsterig naar de onmenselijke brutaliteit van het regime en de moeite die het de internationale gemeenschap kost om deze gruweldaden te stoppen", zei Schulz. Hij vraagt dezelfde internationale gemeenschap haar volle steun te geven aan Kofi Annan, die als speciaal Syrië-gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga is aangesteld, en zich unisono voor humanitaire hulpverlening in te zetten. Het minste wat Assad kan doen, vindt Schulz, is vrije doorgang verlenen aan hulpverleners. Met een sneer naar Rusland en China, die een VN-resolutie over Syrië tegenhielden, riep Schulz ook alle vetomachten van de VN-Veiligheidsraad op hun optreden in Syrië niet van taktische politieke spelletjes af te laten hangen. (GEJ)

Schulz startte de vergadering van het parlement met een korte verklaring over Syrië, waar het neerslaan van de opstand tegen Assad al aan meer dan 8.000 mensen het leven gekost heeft. "In Europa en over de hele wereld kijken de mensen met verbijsterig naar de onmenselijke brutaliteit van het regime en de moeite die het de internationale gemeenschap kost om deze gruweldaden te stoppen", zei Schulz. Hij vraagt dezelfde internationale gemeenschap haar volle steun te geven aan Kofi Annan, die als speciaal Syrië-gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga is aangesteld, en zich unisono voor humanitaire hulpverlening in te zetten. Het minste wat Assad kan doen, vindt Schulz, is vrije doorgang verlenen aan hulpverleners. Met een sneer naar Rusland en China, die een VN-resolutie over Syrië tegenhielden, riep Schulz ook alle vetomachten van de VN-Veiligheidsraad op hun optreden in Syrië niet van taktische politieke spelletjes af te laten hangen. (GEJ)