In een resolutie, goedgekeurd met 387 tegen 161 stemmen bij 123 onthoudingen, vraagt het halfrond dat huwelijken en geregistreerde partnerschappen die wettelijk zijn aangegaan in één lidstaat op dezelfde wijze erkend worden in alle andere lidstaten. Echtgenoten en partners van hetzelfde geslacht moeten daarbij op dezelfde wijze behandeld worden. In theorie moeten alle lidstaten een verblijfsvergunning toekennen aan een echtgenoot van hetzelfde geslacht van een EU-burger, maar een studie in opdracht van het parlement wees uit dat er in een aantal lidstaten nog steeds allerhande obstakels bestaan voor de uitoefening van hun rechten. Zo vraagt het parlement dat de Europese Commissie actie onderneemt tegen Roemenië, waar de wetgeving nog steeds niet is aangepast aan een arrest van het Europese Hof van Justitie dat expliciet stelt dat de bepalingen over echtgenoten in de richtlijn over het vrije verkeer ook slaan op paren van hetzelfde geslacht. De parlementsleden vragen ook dat alle lidstaten de ouders die vermeld worden op het geboortecertificaat van een kind erkennen als wettelijke ouders. Ook dat zorgt vaak voor problemen wanneer regenboogfamilies naar een andere lidstaten willen verhuizen. In 11 van de 27 lidstaten kan een kind momenteel nog geen twee mannen of twee vrouwen als zijn of haar wettelijke ouders hebben. De parlementsleden verwijzen tenslotte opnieuw naar de discriminatie die de LGBTIQ-gemeenschap ondervindt in Polen en Hongarije. Ze blijven erop aandringen dat de EU haar hele arsenaal, van inbreukprocedures tot begrotingsmiddelen, blijft aanwenden om de Europese wetgeving te verdedigen. (Belga)

In een resolutie, goedgekeurd met 387 tegen 161 stemmen bij 123 onthoudingen, vraagt het halfrond dat huwelijken en geregistreerde partnerschappen die wettelijk zijn aangegaan in één lidstaat op dezelfde wijze erkend worden in alle andere lidstaten. Echtgenoten en partners van hetzelfde geslacht moeten daarbij op dezelfde wijze behandeld worden. In theorie moeten alle lidstaten een verblijfsvergunning toekennen aan een echtgenoot van hetzelfde geslacht van een EU-burger, maar een studie in opdracht van het parlement wees uit dat er in een aantal lidstaten nog steeds allerhande obstakels bestaan voor de uitoefening van hun rechten. Zo vraagt het parlement dat de Europese Commissie actie onderneemt tegen Roemenië, waar de wetgeving nog steeds niet is aangepast aan een arrest van het Europese Hof van Justitie dat expliciet stelt dat de bepalingen over echtgenoten in de richtlijn over het vrije verkeer ook slaan op paren van hetzelfde geslacht. De parlementsleden vragen ook dat alle lidstaten de ouders die vermeld worden op het geboortecertificaat van een kind erkennen als wettelijke ouders. Ook dat zorgt vaak voor problemen wanneer regenboogfamilies naar een andere lidstaten willen verhuizen. In 11 van de 27 lidstaten kan een kind momenteel nog geen twee mannen of twee vrouwen als zijn of haar wettelijke ouders hebben. De parlementsleden verwijzen tenslotte opnieuw naar de discriminatie die de LGBTIQ-gemeenschap ondervindt in Polen en Hongarije. Ze blijven erop aandringen dat de EU haar hele arsenaal, van inbreukprocedures tot begrotingsmiddelen, blijft aanwenden om de Europese wetgeving te verdedigen. (Belga)