Een ruime meerderheid van 487 tegen 152 Europarlementsleden schaarde zich woensdag in Straatsburg achter het voorstel van de Europese Commissie over de veelbesproken taks. Het Europese halfrond stemt in met een heffing van 0,1 procent op aandelen en obligaties en van 0,01 procent op derivaten. De Europarlemensleden willen wel de reikwijdte uitbreiden. Aan het woonplaatsbeginsel van de Commissie (de taks wordt geheven op effecten uitgegeven in derde landen indien ze verhandeld worden door een financiële instelling gevestigd in de takszone) voegen ze het uitgiftebeginsel toe. Zo moeten ook instellingen uit derde landen taks betalen op effecten die werden uitgegeven in de takszone. Voor pensioenfondsen moet een algemene uitzondering gelden. Het halfrond wil voorts de betaling van de taks koppelen aan het juridische eigendom van de effecten. Wie de taks ontduikt, zou dus niet per definitie eigenaar van het stuk worden. Straatsburg militeert al jaren voor de taks, die aanzien wordt als een billijke bijdrage van de financiële sector voor het economisch herstel. Maar het halfrond heeft slechts adviesrecht en intussen blijven de lidstaten armworstelen over het symbooldossier. Duitsland, Frankrijk, België en zes andere eurolanden namen het voortouw, maar onder meer de Britten eisen eerst een akkoord op mondiaal vlak. (OSN)

Een ruime meerderheid van 487 tegen 152 Europarlementsleden schaarde zich woensdag in Straatsburg achter het voorstel van de Europese Commissie over de veelbesproken taks. Het Europese halfrond stemt in met een heffing van 0,1 procent op aandelen en obligaties en van 0,01 procent op derivaten. De Europarlemensleden willen wel de reikwijdte uitbreiden. Aan het woonplaatsbeginsel van de Commissie (de taks wordt geheven op effecten uitgegeven in derde landen indien ze verhandeld worden door een financiële instelling gevestigd in de takszone) voegen ze het uitgiftebeginsel toe. Zo moeten ook instellingen uit derde landen taks betalen op effecten die werden uitgegeven in de takszone. Voor pensioenfondsen moet een algemene uitzondering gelden. Het halfrond wil voorts de betaling van de taks koppelen aan het juridische eigendom van de effecten. Wie de taks ontduikt, zou dus niet per definitie eigenaar van het stuk worden. Straatsburg militeert al jaren voor de taks, die aanzien wordt als een billijke bijdrage van de financiële sector voor het economisch herstel. Maar het halfrond heeft slechts adviesrecht en intussen blijven de lidstaten armworstelen over het symbooldossier. Duitsland, Frankrijk, België en zes andere eurolanden namen het voortouw, maar onder meer de Britten eisen eerst een akkoord op mondiaal vlak. (OSN)