Na het akkoord was de stemming in Straatsburg een formaliteit. 550 parlementsleden keurden de begroting goed, 77 stemden tegen en 62 onthielden zich. De lidstaten hebben het akkoord gisteren/dinsdag al goedgekeurd in de Raad. De begroting voorziet in 169,5 miljard euro in vastleggingen - engagementen die kunnen worden aangegaan - en 170,6 miljard euro in effectieve betalingen. Het gaat om de grootste jaarbegroting die de EU ooit heeft aangenomen. Bovenop de vastleggingen komt er naar schatting nog eens 143,5 miljard euro uit het coronaherstelfonds. De prioriteiten liggen volgend jaar bij het economisch herstel, het klimaat en de digitale transitie, terwijl er zoals steeds ook ruimte gelaten is voor onvoorziene uitgaven. De parlementsleden konden naar eigen zeggen extra budget binnenhalen voor onder meer het onderzoeksprogramma Horizon Europe, het milieu- en klimaatprogramma LIFE en het onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus+. Ook voor humanitaire hulp is extra geld vrijgemaakt. Johan Van Overtveldt, die in het parlement de commissie Begroting voorzit, wijst op de verwevenheid van het budget 2022 met het herstelinstrument NextGenerationEU. "Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid voor de lidstaten om leningen aan te gaan. De begroting voor volgend jaar staat dus voluit in het teken van het streven naar een krachtig economisch herstel." (Belga)

Na het akkoord was de stemming in Straatsburg een formaliteit. 550 parlementsleden keurden de begroting goed, 77 stemden tegen en 62 onthielden zich. De lidstaten hebben het akkoord gisteren/dinsdag al goedgekeurd in de Raad. De begroting voorziet in 169,5 miljard euro in vastleggingen - engagementen die kunnen worden aangegaan - en 170,6 miljard euro in effectieve betalingen. Het gaat om de grootste jaarbegroting die de EU ooit heeft aangenomen. Bovenop de vastleggingen komt er naar schatting nog eens 143,5 miljard euro uit het coronaherstelfonds. De prioriteiten liggen volgend jaar bij het economisch herstel, het klimaat en de digitale transitie, terwijl er zoals steeds ook ruimte gelaten is voor onvoorziene uitgaven. De parlementsleden konden naar eigen zeggen extra budget binnenhalen voor onder meer het onderzoeksprogramma Horizon Europe, het milieu- en klimaatprogramma LIFE en het onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus+. Ook voor humanitaire hulp is extra geld vrijgemaakt. Johan Van Overtveldt, die in het parlement de commissie Begroting voorzit, wijst op de verwevenheid van het budget 2022 met het herstelinstrument NextGenerationEU. "Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid voor de lidstaten om leningen aan te gaan. De begroting voor volgend jaar staat dus voluit in het teken van het streven naar een krachtig economisch herstel." (Belga)