Virtuele weddenschappen zijn weddenschappen op fictieve evenementen. In februari 2014 kreeg Ladbrokes de toestemming om zulke weddenschappen te organiseren in zijn gokkantoren, een jaar later mocht het dat ook online gaan doen. Andere operatoren kregen zo'n vergunning niet, ondanks hun aandringen. Twee concurrenten van Ladbrokes stapten in maart 2019 naar de Commissie omdat ze zich benadeeld voelden. Na een vooronderzoek heeft de Commissie nu beslist een onderzoek ten gronde te voeren. Ze vreest dat Ladbrokes sinds 2014 over een de facto monopolie beschikte voor het organiseren van virtuele weddenschappen, zonder dat daar een vergoeding voor de Belgische overheid tegenover stond. Daardoor zou de concurrentie in de sector verstoord geraakt zijn en zouden de staatssteunregels met de voeten getreden zijn. Het onderzoek dat geopend wordt moet klaarheid scheppen. Alle betrokken partijen krijgen ook de kans input te geven. Eerder dit jaar maakte Knack bekend dat de Belgische staat in 2018 in eigen land veroordeeld werd omdat de Kansspelcommissie niet had opgetreden tegen verslavende weddenschappen op virtuele evenementen. De rechter oordeelde dat Ladbrokes destijds ten onrechte een vergunning had gekregen van de Kansspelcommissie voor het uitbaten van "onwettige kansspelen". Intussen kwam er een wettelijk kader voor weddenschappen op virtuele evenementen. Sinds 2018 werden ze definitief als automatische kansspelen gekwalificeerd, en dus niet als gewone weddenschappen. (Belga)

Virtuele weddenschappen zijn weddenschappen op fictieve evenementen. In februari 2014 kreeg Ladbrokes de toestemming om zulke weddenschappen te organiseren in zijn gokkantoren, een jaar later mocht het dat ook online gaan doen. Andere operatoren kregen zo'n vergunning niet, ondanks hun aandringen. Twee concurrenten van Ladbrokes stapten in maart 2019 naar de Commissie omdat ze zich benadeeld voelden. Na een vooronderzoek heeft de Commissie nu beslist een onderzoek ten gronde te voeren. Ze vreest dat Ladbrokes sinds 2014 over een de facto monopolie beschikte voor het organiseren van virtuele weddenschappen, zonder dat daar een vergoeding voor de Belgische overheid tegenover stond. Daardoor zou de concurrentie in de sector verstoord geraakt zijn en zouden de staatssteunregels met de voeten getreden zijn. Het onderzoek dat geopend wordt moet klaarheid scheppen. Alle betrokken partijen krijgen ook de kans input te geven. Eerder dit jaar maakte Knack bekend dat de Belgische staat in 2018 in eigen land veroordeeld werd omdat de Kansspelcommissie niet had opgetreden tegen verslavende weddenschappen op virtuele evenementen. De rechter oordeelde dat Ladbrokes destijds ten onrechte een vergunning had gekregen van de Kansspelcommissie voor het uitbaten van "onwettige kansspelen". Intussen kwam er een wettelijk kader voor weddenschappen op virtuele evenementen. Sinds 2018 werden ze definitief als automatische kansspelen gekwalificeerd, en dus niet als gewone weddenschappen. (Belga)