Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een omvangrijk pakket wetgevende maatregelen aangekondigd dat de Europese Unie in staat moet stellen haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Het gaat onder meer om een de facto verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035, uitstootrechten voor transport en gebouwen en een belasting op kerosine. "Het is van groot belang dat we de samenleving mee hebben, dat mensen niet de indruk hebben dat het klimaat ons alleen maar geld kost. Dat is wel een bezorgdheid die ik heb", zei Demir in het parlement. Ze hoopt dat het sociaal klimaatfonds, dat Europa in het vooruitzicht stelt, er ook voor ons zal zijn. Ze wijst er immers op dat er van Vlaanderen een veel grotere inspanningen wordt verwacht dan van sommige andere lidstaten, zoals de Oost-Europese. "Het beloven uiterst moeilijke besprekingen te worden op Europees niveau, wat wellicht meer dan een jaar zal duren", voegt de minister er nog aan toe in een schriftelijke mededeling. "Binnen België vermoed ik dat de besprekingen vlotter zullen lopen. Ik ga er immers van uit dat de collega's van de andere regeringen, die het luidst opgeroepen hebben om het ambitieniveau aan te scherpen, na vandaag eenzelfde voluntarisme aan de dag zullen leggen om inspanningen op zich te nemen." Chris Steenwegen hoopt dat Vlaanderen alvast snel het eigen Energie- en Klimaatplan zal aanscherpen. "Want het is nog maar de vraag of we daarmee zelfs de oude doelstellingen zouden halen", aldus het parlementslid. (Belga)

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een omvangrijk pakket wetgevende maatregelen aangekondigd dat de Europese Unie in staat moet stellen haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Het gaat onder meer om een de facto verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035, uitstootrechten voor transport en gebouwen en een belasting op kerosine. "Het is van groot belang dat we de samenleving mee hebben, dat mensen niet de indruk hebben dat het klimaat ons alleen maar geld kost. Dat is wel een bezorgdheid die ik heb", zei Demir in het parlement. Ze hoopt dat het sociaal klimaatfonds, dat Europa in het vooruitzicht stelt, er ook voor ons zal zijn. Ze wijst er immers op dat er van Vlaanderen een veel grotere inspanningen wordt verwacht dan van sommige andere lidstaten, zoals de Oost-Europese. "Het beloven uiterst moeilijke besprekingen te worden op Europees niveau, wat wellicht meer dan een jaar zal duren", voegt de minister er nog aan toe in een schriftelijke mededeling. "Binnen België vermoed ik dat de besprekingen vlotter zullen lopen. Ik ga er immers van uit dat de collega's van de andere regeringen, die het luidst opgeroepen hebben om het ambitieniveau aan te scherpen, na vandaag eenzelfde voluntarisme aan de dag zullen leggen om inspanningen op zich te nemen." Chris Steenwegen hoopt dat Vlaanderen alvast snel het eigen Energie- en Klimaatplan zal aanscherpen. "Want het is nog maar de vraag of we daarmee zelfs de oude doelstellingen zouden halen", aldus het parlementslid. (Belga)