Khattabi heeft "met belangstelling" kennis genomen van de maatregelen. "We stellen tevreden vast dat de Commissie tegemoet komt aan de Belgische vraag om van uitstootvrije voertuigen de norm te maken, en zo bij te dragen tot het beschermen van het klimaat en de luchtkwaliteit", reageerde de minister in een mededeling. Khattabi ziet ook "enkele interessante nieuwe elementen", zoals de regelgeving voor de scheepvaart en de luchtvaart, de invoering van een "grenstaks" - de Commissie heeft het over een "grenscorrectiemechanisme" - die Europese bedrijven en jobs moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie, en de steun voor gezinnen via een sociaal klimaatfonds. Ook Khattabi wijst op het belang van een "goede perceptie" van deze hervormingen bij het grote publiek. "De noodzakelijke transformatie van onze samenleving die deze voorstellen impliceren, zal er enkel komen indien ze als legitiem en eerlijk wordt aanzien, in de inspanningen die ze van iedereen vraagt en de gevolgen die ze met zich meebrengt", aldus de minister. Khattabi merkt tenslotte op dat het pakket nog "verfijnd" moet worden. Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om onderhandelingen over deze voorstellen aan te vatten en een consensus te vinden. Ook op Belgisch niveau moet naar compromissen worden gezocht met de deelstaten, waar uiteenlopende politieke gevoeligheden bestaan. "De federale regering zal zich op constructieve manier engageren in deze discussies in België en Europa", besluit Khattabi. (Belga)

Khattabi heeft "met belangstelling" kennis genomen van de maatregelen. "We stellen tevreden vast dat de Commissie tegemoet komt aan de Belgische vraag om van uitstootvrije voertuigen de norm te maken, en zo bij te dragen tot het beschermen van het klimaat en de luchtkwaliteit", reageerde de minister in een mededeling. Khattabi ziet ook "enkele interessante nieuwe elementen", zoals de regelgeving voor de scheepvaart en de luchtvaart, de invoering van een "grenstaks" - de Commissie heeft het over een "grenscorrectiemechanisme" - die Europese bedrijven en jobs moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie, en de steun voor gezinnen via een sociaal klimaatfonds. Ook Khattabi wijst op het belang van een "goede perceptie" van deze hervormingen bij het grote publiek. "De noodzakelijke transformatie van onze samenleving die deze voorstellen impliceren, zal er enkel komen indien ze als legitiem en eerlijk wordt aanzien, in de inspanningen die ze van iedereen vraagt en de gevolgen die ze met zich meebrengt", aldus de minister. Khattabi merkt tenslotte op dat het pakket nog "verfijnd" moet worden. Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om onderhandelingen over deze voorstellen aan te vatten en een consensus te vinden. Ook op Belgisch niveau moet naar compromissen worden gezocht met de deelstaten, waar uiteenlopende politieke gevoeligheden bestaan. "De federale regering zal zich op constructieve manier engageren in deze discussies in België en Europa", besluit Khattabi. (Belga)