De leidraad van de nieuwe klimaatvoorstellen van de Commissie is dat de uitstoot van CO2 een prijs moet hebben. Het dwingt producenten en consumenten om hun gedrag aan te passen en voor meer duurzame alternatieven te kiezen. Daarom wil de Commissie in navolging van het bestaande CO2-uitstootsysteem voor energie-intensieve industrieën en stroomproducenten een gelijkaardig systeem voor brandstoffen bestemd voor het wegtransport en gebouwen in het leven roepen. Dat (controversiële) systeem wordt gecombineerd met strengere uitstootnormen voor auto's en bestelwagens. Momenteel mogen nieuwe auto's gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat zou met 55 procent moeten dalen tegen 2030 en met 100 procent tegen 2035. Rondom deze doelstellingen en deadlines is veel lobbywerk verricht, maar deze mijlpalen zouden producenten moeten toelaten om hun - reeds volop evoluerende - investeringscycli verder af te stemmen op de toekomstige markt, aldus de Commissie. Ze verwacht ook dat de bestaande vloot van auto's op benzine en diesel na 2035 relatief snel zal afnemen, onder meer dankzij de ontwikkeling van een levendige tweedehandsmarkt voor elektrische auto's. Om elektrische auto's een duw in de rug te geven en de vicieuze cirkel van "de kip en het ei" te breken, stelt de Commissie ook voor om het netwerk aan laadpunten op te krikken. Momenteel telt Europa 226.000 openbare laadpunten, voornamelijk geconcentreerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Tankstations voor waterstofauto's zijn nog veel schaarser. Om ervoor te zorgen dat de bestuurders van elektrische auto's zonder zorgen door Europa kunnen cruisen, wil de Commissie op belangrijke snelwegen een elektrisch laadpunt om de 60 kilometer, en elke 150 kilometer een tankstation voor waterstofauto's. En wat met de CO2 die vrijkomt bij de productie van batterijen en stroom? Ook op dat vlak dienen nieuwe technologieën zich aan en de uitstoot ligt sowieso lager dan die door verbrandingsmotoren, argumenteert men bij de Commissie. Ook de maritieme sector komt steeds nadrukkelijker in beeld. Eén cruiseschip stoot per dag immers evenveel CO2 uit als 80.000 auto's. De sector wordt dan ook voor het eerst geïntegreerd in het systeem voor uitstootrechten. Ook dat wordt gecombineerd met flankerende maatregelen, die onder meer moeten zorgen dat schepen energiezuiniger gaan worden en meer gaan varen op hernieuwbare koolstofarme brandstoffen. Tegen 2050 zouden die brandstoffen 80 procent van de mix moeten omvatten. Voor de luchtvaartsector wordt eveneens volop ingezet op uitstootrechten - de gratis rechten worden uitgedoofd - en een toenemende beschikbaarheid van duurzame brandstoffen. Om dat proces te versnellen, stelt de Commissie vanaf 2023 een belasting op kerosine voor en, ook in deze sector, de invoering van steeds strengere normen voor de integratie van duurzame brandstoffen in de mix die de luchtvaartmaatschappijen moeten tanken op Europese luchthavens. (Belga)

De leidraad van de nieuwe klimaatvoorstellen van de Commissie is dat de uitstoot van CO2 een prijs moet hebben. Het dwingt producenten en consumenten om hun gedrag aan te passen en voor meer duurzame alternatieven te kiezen. Daarom wil de Commissie in navolging van het bestaande CO2-uitstootsysteem voor energie-intensieve industrieën en stroomproducenten een gelijkaardig systeem voor brandstoffen bestemd voor het wegtransport en gebouwen in het leven roepen. Dat (controversiële) systeem wordt gecombineerd met strengere uitstootnormen voor auto's en bestelwagens. Momenteel mogen nieuwe auto's gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat zou met 55 procent moeten dalen tegen 2030 en met 100 procent tegen 2035. Rondom deze doelstellingen en deadlines is veel lobbywerk verricht, maar deze mijlpalen zouden producenten moeten toelaten om hun - reeds volop evoluerende - investeringscycli verder af te stemmen op de toekomstige markt, aldus de Commissie. Ze verwacht ook dat de bestaande vloot van auto's op benzine en diesel na 2035 relatief snel zal afnemen, onder meer dankzij de ontwikkeling van een levendige tweedehandsmarkt voor elektrische auto's. Om elektrische auto's een duw in de rug te geven en de vicieuze cirkel van "de kip en het ei" te breken, stelt de Commissie ook voor om het netwerk aan laadpunten op te krikken. Momenteel telt Europa 226.000 openbare laadpunten, voornamelijk geconcentreerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Tankstations voor waterstofauto's zijn nog veel schaarser. Om ervoor te zorgen dat de bestuurders van elektrische auto's zonder zorgen door Europa kunnen cruisen, wil de Commissie op belangrijke snelwegen een elektrisch laadpunt om de 60 kilometer, en elke 150 kilometer een tankstation voor waterstofauto's. En wat met de CO2 die vrijkomt bij de productie van batterijen en stroom? Ook op dat vlak dienen nieuwe technologieën zich aan en de uitstoot ligt sowieso lager dan die door verbrandingsmotoren, argumenteert men bij de Commissie. Ook de maritieme sector komt steeds nadrukkelijker in beeld. Eén cruiseschip stoot per dag immers evenveel CO2 uit als 80.000 auto's. De sector wordt dan ook voor het eerst geïntegreerd in het systeem voor uitstootrechten. Ook dat wordt gecombineerd met flankerende maatregelen, die onder meer moeten zorgen dat schepen energiezuiniger gaan worden en meer gaan varen op hernieuwbare koolstofarme brandstoffen. Tegen 2050 zouden die brandstoffen 80 procent van de mix moeten omvatten. Voor de luchtvaartsector wordt eveneens volop ingezet op uitstootrechten - de gratis rechten worden uitgedoofd - en een toenemende beschikbaarheid van duurzame brandstoffen. Om dat proces te versnellen, stelt de Commissie vanaf 2023 een belasting op kerosine voor en, ook in deze sector, de invoering van steeds strengere normen voor de integratie van duurzame brandstoffen in de mix die de luchtvaartmaatschappijen moeten tanken op Europese luchthavens. (Belga)