De aanscherping kwam er in de nasleep van de forse stijging van het aantal asielaanvragen vanaf 2015. Het parlement in Boedapest nam een wet ter bestrijding van illegale migratie aan en wijzigde ook de Hongaarse grondwet. Het pakket raakte bekend als de 'Stop Soros'-wet, genoemd naar de Hongaars-Amerikaanse zakenman en filantroop George Soros, het traditionele mikpunt van premier Viktor Orban en zijn medestanders. Asielaanvragen werden niet langer als ontvankelijk beschouwd als de aanvrager via een 'veilig' bevonden land naar Hongarije was gekomen. Organisaties die een asielprocedure startten voor personen die strikt genomen niet in aanmerking kwamen voor asiel, werden strafbaar. De Europese Commissie vond dat de wetswijzigingen de EU-richtlijnen met de voeten traden en trok naar het Hof van Justitie. Dat Hof heeft de Commissie nu gelijk gegeven. Hongarije overtreedt zowel de Europese procedurerichtlijn voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming als de richtlijn voor de opvang van wie om bescherming vraagt, luidt het in het arrest. (Belga)

De aanscherping kwam er in de nasleep van de forse stijging van het aantal asielaanvragen vanaf 2015. Het parlement in Boedapest nam een wet ter bestrijding van illegale migratie aan en wijzigde ook de Hongaarse grondwet. Het pakket raakte bekend als de 'Stop Soros'-wet, genoemd naar de Hongaars-Amerikaanse zakenman en filantroop George Soros, het traditionele mikpunt van premier Viktor Orban en zijn medestanders. Asielaanvragen werden niet langer als ontvankelijk beschouwd als de aanvrager via een 'veilig' bevonden land naar Hongarije was gekomen. Organisaties die een asielprocedure startten voor personen die strikt genomen niet in aanmerking kwamen voor asiel, werden strafbaar. De Europese Commissie vond dat de wetswijzigingen de EU-richtlijnen met de voeten traden en trok naar het Hof van Justitie. Dat Hof heeft de Commissie nu gelijk gegeven. Hongarije overtreedt zowel de Europese procedurerichtlijn voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming als de richtlijn voor de opvang van wie om bescherming vraagt, luidt het in het arrest. (Belga)