De lidstaat moet wel aantonen dat deze personen een groot risico hebben om bijvoorbeeld HIV op te lopen en dat efficiëntere detectiemethode om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers van het bloed te waarborgen ontbreken, vervolgt het Hof in zijn arrest.

Frankrijk

In 2009 stapte een Fransman naar het gerecht omdat hij geweigerd werd als bloeddonor omdat hij een seksuele relatie had gehad met een man en het Frans recht mannen die dergelijke relaties hebben gehad permanent uitsluit van bloeddonatie, zoals dat ook in ons land het geval is.

De Franse rechter stelde daarop het Europese Hof de vraag of deze permanente uitsluiting in overeenstemming is met de Unierichtlijn van 22 maart 2004. Volgens die richtlijn worden personen wier seksuele gedragingen hen blootstellen aan een groot risico op het oplopen van ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten permanent uitgesloten van bloeddonatie.

Het Hof stelt dat de Franse rechtbank moet nagaan of het hoger risico op het oplopen van ernstige bloedoverdraagbare infectieziekte voor een man die seksuele relaties heeft met een man (nog steeds) bestaat.

Ook moet ze nagaan of de permanente uitsluiting in overeenstemming is met de grondrechten, met name het beginsel van non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid, en of het evenredigheidsprincipe gerespecteerd wordt. Er kan volgens het Hof immers niet worden uitgesloten dat HIV kan worden gedetecteerd met efficiënte technieken waarmee een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers kan worden gewaarborgd. En indien die technieken niet bestaan, moet de rechtbank nog nagaan of er geen minder belastende methoden bestaan dan de permanente uitsluiting van bloeddonatie.

Discriminatie

Het verbod voor homoseksuele en biseksuele mannen om bloed te geven leidt tot discriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens in Nederland geoordeeld. De uitspraak werd bekendgemaakt.

Net als in België kunnen mannen in Nederland die seks hebben of hebben gehad met mannen geen bloed doneren. Homoseksuele mannen zijn van bloeddonatie uitgesloten omdat de kans op overdracht van het hiv-virus in deze groep heel groot zou zijn. Dit virus kan aids veroorzaken. Uit onderzoek door de Universiteit van Maastricht en de Nederlandse stichting Sanquin Bloedvoorziening, dat in Nederland de bloeddonatie regelt, blijkt dat permanente uitsluiting niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van het bloed. Reden dus om het donorselectiebeleid aan te passen, zo stelt het college. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Edith Schippers liet vorige maand al weten dat ze af wil van die permanente uitsluiting. Ook in ons land wordt nagedacht over een herziening en minister van Volksgezondheid Maggie De Block zou de Hoge Gezondheidsraad al om advies hebben gevraagd. (Belga)

De lidstaat moet wel aantonen dat deze personen een groot risico hebben om bijvoorbeeld HIV op te lopen en dat efficiëntere detectiemethode om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers van het bloed te waarborgen ontbreken, vervolgt het Hof in zijn arrest.In 2009 stapte een Fransman naar het gerecht omdat hij geweigerd werd als bloeddonor omdat hij een seksuele relatie had gehad met een man en het Frans recht mannen die dergelijke relaties hebben gehad permanent uitsluit van bloeddonatie, zoals dat ook in ons land het geval is. De Franse rechter stelde daarop het Europese Hof de vraag of deze permanente uitsluiting in overeenstemming is met de Unierichtlijn van 22 maart 2004. Volgens die richtlijn worden personen wier seksuele gedragingen hen blootstellen aan een groot risico op het oplopen van ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten permanent uitgesloten van bloeddonatie. Het Hof stelt dat de Franse rechtbank moet nagaan of het hoger risico op het oplopen van ernstige bloedoverdraagbare infectieziekte voor een man die seksuele relaties heeft met een man (nog steeds) bestaat. Ook moet ze nagaan of de permanente uitsluiting in overeenstemming is met de grondrechten, met name het beginsel van non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid, en of het evenredigheidsprincipe gerespecteerd wordt. Er kan volgens het Hof immers niet worden uitgesloten dat HIV kan worden gedetecteerd met efficiënte technieken waarmee een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers kan worden gewaarborgd. En indien die technieken niet bestaan, moet de rechtbank nog nagaan of er geen minder belastende methoden bestaan dan de permanente uitsluiting van bloeddonatie.