In 2011, toen er van een Brits vertrek uit de Europese Unie nog geen sprake was, sloot het Europees Geneesmiddelenbureau een huurovereenkomst tot 2039 voor zijn burelen in de wijk Canary Wharf. Het contract bevat echter geen vroegtijdige opzeggingsclausule die het agentschap kan ontslaan van de doorbetaling van huur en nevenkosten. Dat kan volgens het rapport een factuur van 347,6 miljoen euro opleveren. Het Geneesmiddelenbureau is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen voor vergunningen voor geneesmiddelen. Verscheidene lidstaten, waaronder België, hebben al een oogje laten vallen op het agentschap. Het is immers een uitgemaakte zaak dat derde landen geen Europese agentschappen kunnen huisvesten op hun grondgebied. Ook de Europese Bankenautoriteit bevindt zich momenteel in Londen. Volgens het rapport kan "redelijkerwijs worden verwacht dat de aan de verplaatsing (van de twee agentschappen naar het vasteland, nvdr) verbonden kosten onderdeel zullen worden van de onderhandelingen over de terugtrekkingsovereenkomst". De Commissie blikte in een voorbereidend document al vooruit op die gesprekken. Daarin stelt ze onder meer dat het Verenigd Koninkrijk "de specifieke kosten die verbonden zijn aan het terugtrekkingsproces volledig zou moeten dekken, zoals de verhuis van de agentschappen". De financiële afwikkeling van de Brexit dreigt één van de grootste splijtzwammen te worden in de complexe onderhandelingen die de Europese Unie en Groot-Brittannië vanaf juni zullen aanvatten over de boedelscheiding. Tegen eind maart 2019 moeten de onderhandelingen afgerond worden. (Belga)

In 2011, toen er van een Brits vertrek uit de Europese Unie nog geen sprake was, sloot het Europees Geneesmiddelenbureau een huurovereenkomst tot 2039 voor zijn burelen in de wijk Canary Wharf. Het contract bevat echter geen vroegtijdige opzeggingsclausule die het agentschap kan ontslaan van de doorbetaling van huur en nevenkosten. Dat kan volgens het rapport een factuur van 347,6 miljoen euro opleveren. Het Geneesmiddelenbureau is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen voor vergunningen voor geneesmiddelen. Verscheidene lidstaten, waaronder België, hebben al een oogje laten vallen op het agentschap. Het is immers een uitgemaakte zaak dat derde landen geen Europese agentschappen kunnen huisvesten op hun grondgebied. Ook de Europese Bankenautoriteit bevindt zich momenteel in Londen. Volgens het rapport kan "redelijkerwijs worden verwacht dat de aan de verplaatsing (van de twee agentschappen naar het vasteland, nvdr) verbonden kosten onderdeel zullen worden van de onderhandelingen over de terugtrekkingsovereenkomst". De Commissie blikte in een voorbereidend document al vooruit op die gesprekken. Daarin stelt ze onder meer dat het Verenigd Koninkrijk "de specifieke kosten die verbonden zijn aan het terugtrekkingsproces volledig zou moeten dekken, zoals de verhuis van de agentschappen". De financiële afwikkeling van de Brexit dreigt één van de grootste splijtzwammen te worden in de complexe onderhandelingen die de Europese Unie en Groot-Brittannië vanaf juni zullen aanvatten over de boedelscheiding. Tegen eind maart 2019 moeten de onderhandelingen afgerond worden. (Belga)