Vlaanderen is bij de betere leerlingen van de Europese klas wanneer het om recyclage en hergebruik van materialen gaat, maar er is volgens de Commissie behoefte aan meer innovatie en betere knowhow bij de omgang met kunststofafval. Daarom wordt er nu 10,8 miljoen euro aan Europese fondsen vrijgemaakt voor een geïntegreerd project onder leiding van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Met het project is een totaal budget van 18 miljoen euro gemoeid. Het is de bedoeling het recyclagepercentage te verhogen, zodat een gesloten kringloop ontstaat voor 80 procent van de kunststoffen in levensmiddelenverpakkingen en bouwafval. Een betere afvalinzameling moet tegelijkertijd voor aanzienlijk minder zwerfvuil zorgen. Ook is het de bedoeling om cateringmateriaal voor eenmalig gebruik bij evenementen en in overheidsgebouwen te beperken, legt de Commissie uit. Vlaanderen gaat volgens de Commissie ook samenwerken met aangrenzende regio's in België en Nederland om het project een groter geografisch bereik te geven. In totaal reikte de Commissie vandaag 121 miljoen euro aan milieu- en klimaatsubsidies uit voor projecten in elf lidstaten. (Belga)

Vlaanderen is bij de betere leerlingen van de Europese klas wanneer het om recyclage en hergebruik van materialen gaat, maar er is volgens de Commissie behoefte aan meer innovatie en betere knowhow bij de omgang met kunststofafval. Daarom wordt er nu 10,8 miljoen euro aan Europese fondsen vrijgemaakt voor een geïntegreerd project onder leiding van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Met het project is een totaal budget van 18 miljoen euro gemoeid. Het is de bedoeling het recyclagepercentage te verhogen, zodat een gesloten kringloop ontstaat voor 80 procent van de kunststoffen in levensmiddelenverpakkingen en bouwafval. Een betere afvalinzameling moet tegelijkertijd voor aanzienlijk minder zwerfvuil zorgen. Ook is het de bedoeling om cateringmateriaal voor eenmalig gebruik bij evenementen en in overheidsgebouwen te beperken, legt de Commissie uit. Vlaanderen gaat volgens de Commissie ook samenwerken met aangrenzende regio's in België en Nederland om het project een groter geografisch bereik te geven. In totaal reikte de Commissie vandaag 121 miljoen euro aan milieu- en klimaatsubsidies uit voor projecten in elf lidstaten. (Belga)