Verhoudingsgewijs heeft de coronapandemie de ontwikkelde landen het hardst getroffen. De reisbeperkingen en andere maatregelen die zij troffen om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen te gaan, hebben alvast in de Europese Unie het aantal nieuwe asielaanvragen fel gereduceerd, stelt het EASO vast. Maar die kunnen op middellange termijn opnieuw toenemen. Op basis van een analyse van beschikbare data zegt het asielagentschap namelijk dat de lage- en midden-inkomenslanden het hoogste risico lopen op een latente uitbraak van Covid-19, de longziekte die door het coronavirus veroorzaakt wordt. De landen waar traditioneel de meeste mensen vandaan komen die in Europa asiel aanvragen (Syrië, Iran, Eritrea...) zijn doorgaans het kwetsbaarst voor nieuwe besmettingshaarden en moeten het gemiddeld met veel minder ziekenhuisbedden en dokters per capita stellen dan de ontwikkelde (Europese) landen. Beperkte mogelijkheden om handen te wassen, overbevolkte leefgemeenschappen en lage geletterdheid kunnen dan ook een "destabiliserend effect" hebben als zich een uitbraak van het coronavirus voordoet. Hongersnoden, nieuwe conflicten en andere veiligheidsrisico's zijn dan niet meer uit te sluiten, met een migratiegolf in de richting van Europa als gevolg. Bovendien, waarschuwt het EASO, heeft de opschorting van heel wat operaties van de internationale gemeenschap in het Midden-Oosten een machtsvacuüm doen ontstaan waar IS (Islamitische Staat) gebruik van tracht te maken. Als sociaal geïsoleerde groep was IS sowieso goed voorbereid op lockdowns, zodat de internationale gemeenschap binnen afzienbare tijd wel eens geconfronteerd kan worden met een gehergroepeerd en actiever IS. Ook zo'n heropstanding van IS kan een nieuwe migratiegolf in gang steken, luidt het. (Belga)

Verhoudingsgewijs heeft de coronapandemie de ontwikkelde landen het hardst getroffen. De reisbeperkingen en andere maatregelen die zij troffen om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen te gaan, hebben alvast in de Europese Unie het aantal nieuwe asielaanvragen fel gereduceerd, stelt het EASO vast. Maar die kunnen op middellange termijn opnieuw toenemen. Op basis van een analyse van beschikbare data zegt het asielagentschap namelijk dat de lage- en midden-inkomenslanden het hoogste risico lopen op een latente uitbraak van Covid-19, de longziekte die door het coronavirus veroorzaakt wordt. De landen waar traditioneel de meeste mensen vandaan komen die in Europa asiel aanvragen (Syrië, Iran, Eritrea...) zijn doorgaans het kwetsbaarst voor nieuwe besmettingshaarden en moeten het gemiddeld met veel minder ziekenhuisbedden en dokters per capita stellen dan de ontwikkelde (Europese) landen. Beperkte mogelijkheden om handen te wassen, overbevolkte leefgemeenschappen en lage geletterdheid kunnen dan ook een "destabiliserend effect" hebben als zich een uitbraak van het coronavirus voordoet. Hongersnoden, nieuwe conflicten en andere veiligheidsrisico's zijn dan niet meer uit te sluiten, met een migratiegolf in de richting van Europa als gevolg. Bovendien, waarschuwt het EASO, heeft de opschorting van heel wat operaties van de internationale gemeenschap in het Midden-Oosten een machtsvacuüm doen ontstaan waar IS (Islamitische Staat) gebruik van tracht te maken. Als sociaal geïsoleerde groep was IS sowieso goed voorbereid op lockdowns, zodat de internationale gemeenschap binnen afzienbare tijd wel eens geconfronteerd kan worden met een gehergroepeerd en actiever IS. Ook zo'n heropstanding van IS kan een nieuwe migratiegolf in gang steken, luidt het. (Belga)