Von der Leyen rekende voor dat de lidstaten en de Europese instellingen samen al meer dan 3.000 miljard euro in stelling brachten om de gezondheidscrisis en de economische schok op te vangen. "Europa heeft de voorbije vier weken meer gedaan dan ze in de eerste vier jaren van de vorige crisis deed", zo verwees ze naar de eurocrisis. De 27 lidstaten raakten het vorige week eens over meer dan 500 miljard euro aan Europese maatregelen om werknemers, bedrijven en nationale overheden te ondersteunen. "Een grote stap in de goede richting, " oordeelde von der Leyen, "maar we weten dat er meer nodig zal zijn, veel meer" om de Europese economie erbovenop te helpen. De financiering van het economisch herstel wordt een belangrijk gespreksthema op de videoconferentie die de staatshoofden en regeringsleiders volgende week donderdag houden. Volgens von der Leyen moet de Europese begroting "het moederschip" van het herstel worden. Haar Commissie werkt momenteel aan herziene voorstellen voor de meerjarenbegroting voor de komende zeven jaren. Die meerjarenbegroting "moet heel anders worden van wat we voor ogen hadden, met een financieel volume zonder precedent", stelde von der Leyen. Haar Commissie ijverde tot dusver voor een uitgavenplafond van 1,11 procent van het Europese bruto nationaal inkomen, of meer dan 1.000 miljard euro. Een akkoord kwam er nog niet, omdat spaarzame lidstaten als Nederland de uitgaven wilden beperken tot 1 procent. (Belga)

Von der Leyen rekende voor dat de lidstaten en de Europese instellingen samen al meer dan 3.000 miljard euro in stelling brachten om de gezondheidscrisis en de economische schok op te vangen. "Europa heeft de voorbije vier weken meer gedaan dan ze in de eerste vier jaren van de vorige crisis deed", zo verwees ze naar de eurocrisis. De 27 lidstaten raakten het vorige week eens over meer dan 500 miljard euro aan Europese maatregelen om werknemers, bedrijven en nationale overheden te ondersteunen. "Een grote stap in de goede richting, " oordeelde von der Leyen, "maar we weten dat er meer nodig zal zijn, veel meer" om de Europese economie erbovenop te helpen. De financiering van het economisch herstel wordt een belangrijk gespreksthema op de videoconferentie die de staatshoofden en regeringsleiders volgende week donderdag houden. Volgens von der Leyen moet de Europese begroting "het moederschip" van het herstel worden. Haar Commissie werkt momenteel aan herziene voorstellen voor de meerjarenbegroting voor de komende zeven jaren. Die meerjarenbegroting "moet heel anders worden van wat we voor ogen hadden, met een financieel volume zonder precedent", stelde von der Leyen. Haar Commissie ijverde tot dusver voor een uitgavenplafond van 1,11 procent van het Europese bruto nationaal inkomen, of meer dan 1.000 miljard euro. Een akkoord kwam er nog niet, omdat spaarzame lidstaten als Nederland de uitgaven wilden beperken tot 1 procent. (Belga)