De EU-ministers kwamen overeen om, vertrekkende van de normen die tegen 2021 moeten worden gehaald, de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met nog eens 35 procent te reduceren en de uitstoot van bestelwagens met 30 procent. Daarmee zijn de lidstaten iets strenger dan de Europese Commissie, die had voorgesteld om de doelstelling voor beide categorieën op 30 procent te leggen. Het voorstel voor een tussentijds 'target' van 15 procent tegen 2025 - zowel voor auto's als voor bestelwagens - werd ongewijzigd gelaten. De normen moeten de Europese Unie helpen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken en gelden voor de hele Europese autovloot. Eens afgeklopt, zal de te leveren inspanning over de verschillende constructeurs verdeeld worden op basis van hun marktaandeel. Behalve over de nieuwe uitstootnormen bereikten de ministers ook een akkoord over stimuleringsmaatregelen voor de productie van elektrische en hybride voertuigen. Van de nieuwe auto's die vanaf 2030 worden verkocht, moet 35 procent elektrisch of hybride zijn. Met hun beslissing hebben de milieuministers hun Oostenrijkse collega een mandaat gegeven om onderhandelingen aan te knopen met het Europees Parlement. Het halfrond legde vorige week zijn positie vast. Als het van de parlementsleden afhangt, moeten personenwagens én bestelwagens tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten. De institutionele onderhandelingen over het 'pakket schone mobiliteit' gaan vandaag/woensdag reeds van start. De beoogde uitstootnormen worden overigens in percentages uitgedrukt, en niet in gram CO2 per kilometer, omdat de uitstoot opnieuw becijferd moet worden op basis van strengere, meer betrouwbare testen. Ook de manier waarop de data in de toekomst zullen worden berekend, zal deel uitmaken van de onderhandelingen. Begin volgend jaar zouden die gesprekken afgerond moeten worden, zodat de nieuwe wetgeving nog voor de verkiezingen kan worden afgeklopt. (Belga)

De EU-ministers kwamen overeen om, vertrekkende van de normen die tegen 2021 moeten worden gehaald, de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met nog eens 35 procent te reduceren en de uitstoot van bestelwagens met 30 procent. Daarmee zijn de lidstaten iets strenger dan de Europese Commissie, die had voorgesteld om de doelstelling voor beide categorieën op 30 procent te leggen. Het voorstel voor een tussentijds 'target' van 15 procent tegen 2025 - zowel voor auto's als voor bestelwagens - werd ongewijzigd gelaten. De normen moeten de Europese Unie helpen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken en gelden voor de hele Europese autovloot. Eens afgeklopt, zal de te leveren inspanning over de verschillende constructeurs verdeeld worden op basis van hun marktaandeel. Behalve over de nieuwe uitstootnormen bereikten de ministers ook een akkoord over stimuleringsmaatregelen voor de productie van elektrische en hybride voertuigen. Van de nieuwe auto's die vanaf 2030 worden verkocht, moet 35 procent elektrisch of hybride zijn. Met hun beslissing hebben de milieuministers hun Oostenrijkse collega een mandaat gegeven om onderhandelingen aan te knopen met het Europees Parlement. Het halfrond legde vorige week zijn positie vast. Als het van de parlementsleden afhangt, moeten personenwagens én bestelwagens tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten. De institutionele onderhandelingen over het 'pakket schone mobiliteit' gaan vandaag/woensdag reeds van start. De beoogde uitstootnormen worden overigens in percentages uitgedrukt, en niet in gram CO2 per kilometer, omdat de uitstoot opnieuw becijferd moet worden op basis van strengere, meer betrouwbare testen. Ook de manier waarop de data in de toekomst zullen worden berekend, zal deel uitmaken van de onderhandelingen. Begin volgend jaar zouden die gesprekken afgerond moeten worden, zodat de nieuwe wetgeving nog voor de verkiezingen kan worden afgeklopt. (Belga)