Europa werkt al langer aan een systeem van 'slimme grenzen', waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie om de grenscontroles te verbeteren. Na de aanslagen van Parijs kwam het dossier in een stroomversnelling terecht en vroegen de lidstaten aan de Commissie om een wetgevend voorstel te doen dat ook de systematische controle van eigen onderdanen mogelijk maakt. De Commissie aarzelde niet en kwam al in december over de brug. De lidstaten kwamen vandaag een gemeenschappelijke positie overeen, in de aanloop naar de onderhandelingen met het Europees Parlement. Als het van de EU-landen afhangt, zullen zij verplicht zijn alle personen, dus ook EU-onderdanen, die via de luchthaven of een andere Europese buitengrens de EU binnenkomen, te controleren. Specifiek zullen de persoonsgegevens door de relevante nationale en Europese databases gehaald worden. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevensbanken van Interpol en het Schengeninformatiesysteem, waarin gezochte personen staan opgenomen. Belgisch staatssecretaris Theo Francken (N-VA) geeft toe dat door de controles de wachttijden aan de luchthavens zullen oplopen, "dat is nu eenmaal het gevolg hiervan". Landen die kunnen aantonen dat door de controles de wachttijden aan hun zee- of landgrenzen te veel oplopen, mogen in plaats van systematisch ook 'doelgericht' gaan controleren. Volgens Francken moet het mogelijk zijn om tegen het einde van het jaar een akkoord te sluiten met het Parlement. Na een overgangsperiode van zes maanden moet dan midden 2017 met de controles van start kunnen worden gegaan. (Belga)

Europa werkt al langer aan een systeem van 'slimme grenzen', waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie om de grenscontroles te verbeteren. Na de aanslagen van Parijs kwam het dossier in een stroomversnelling terecht en vroegen de lidstaten aan de Commissie om een wetgevend voorstel te doen dat ook de systematische controle van eigen onderdanen mogelijk maakt. De Commissie aarzelde niet en kwam al in december over de brug. De lidstaten kwamen vandaag een gemeenschappelijke positie overeen, in de aanloop naar de onderhandelingen met het Europees Parlement. Als het van de EU-landen afhangt, zullen zij verplicht zijn alle personen, dus ook EU-onderdanen, die via de luchthaven of een andere Europese buitengrens de EU binnenkomen, te controleren. Specifiek zullen de persoonsgegevens door de relevante nationale en Europese databases gehaald worden. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevensbanken van Interpol en het Schengeninformatiesysteem, waarin gezochte personen staan opgenomen. Belgisch staatssecretaris Theo Francken (N-VA) geeft toe dat door de controles de wachttijden aan de luchthavens zullen oplopen, "dat is nu eenmaal het gevolg hiervan". Landen die kunnen aantonen dat door de controles de wachttijden aan hun zee- of landgrenzen te veel oplopen, mogen in plaats van systematisch ook 'doelgericht' gaan controleren. Volgens Francken moet het mogelijk zijn om tegen het einde van het jaar een akkoord te sluiten met het Parlement. Na een overgangsperiode van zes maanden moet dan midden 2017 met de controles van start kunnen worden gegaan. (Belga)