De onderhandelaars spraken af dat asielzoekers in de hele Europese Unie vanaf de eerste dag na hun aanvraag toegang moeten krijgen tot taalcursussen. Ten laatste zes maanden na de aanvraag moeten ze toegelaten worden op de arbeidsmarkt. Momenteel ligt die lat op Europees niveau op negen maanden. In België kunnen asielzoekers reeds na vier maanden aan de slag. Ze moeten ook toegang krijgen tot gezondheidszorg en kinderen moeten na twee maanden naar school kunnen gaan. Het akkoord stipuleert voorts dat niet-begeleide minderjarigen meteen bij hun aankomst een voogd moeten krijgen. Minderjarigen kunnen enkel vastgehouden worden om hen te beschermen of bij hun gezin te houden. Dat kan wel nooit in een gevangenis, maar enkel in speciaal daarvoor ingerichte faciliteiten, zo meldt het Europees Parlement in een persbericht. De parlementsleden bereikten ook een voorlopig akkoord met de lidstaten over geharmoniseerde erkenningscriteria. Ze worden vastgelegd in een verordening, waardoor de lidstaten minder speelruimte zullen hebben. Zo moeten erkende vluchtelingen een hernieuwbare verblijfsvergunning voor minimaal drie jaar krijgen. Mensen met subsidiaire bescherming krijgen een vergunning voor één jaar, die voor minstens twee jaar hernieuwbaar is. Beide akkoorden kaderen in een grootschalige hervorming van het Europees asielbeleid. Over de hoeksteen van het hele systeem - namelijk de hervorming van de zogenaamde Dublinregels die vastleggen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag - zijn de lidstaten echter al jaren aan het ruziën. Het parlement wil dan ook beide akkoorden pas definitief goedkeuren indien de lidstaten onderling ook een doorbraak kunnen forceren in dat dossier. (Belga)

De onderhandelaars spraken af dat asielzoekers in de hele Europese Unie vanaf de eerste dag na hun aanvraag toegang moeten krijgen tot taalcursussen. Ten laatste zes maanden na de aanvraag moeten ze toegelaten worden op de arbeidsmarkt. Momenteel ligt die lat op Europees niveau op negen maanden. In België kunnen asielzoekers reeds na vier maanden aan de slag. Ze moeten ook toegang krijgen tot gezondheidszorg en kinderen moeten na twee maanden naar school kunnen gaan. Het akkoord stipuleert voorts dat niet-begeleide minderjarigen meteen bij hun aankomst een voogd moeten krijgen. Minderjarigen kunnen enkel vastgehouden worden om hen te beschermen of bij hun gezin te houden. Dat kan wel nooit in een gevangenis, maar enkel in speciaal daarvoor ingerichte faciliteiten, zo meldt het Europees Parlement in een persbericht. De parlementsleden bereikten ook een voorlopig akkoord met de lidstaten over geharmoniseerde erkenningscriteria. Ze worden vastgelegd in een verordening, waardoor de lidstaten minder speelruimte zullen hebben. Zo moeten erkende vluchtelingen een hernieuwbare verblijfsvergunning voor minimaal drie jaar krijgen. Mensen met subsidiaire bescherming krijgen een vergunning voor één jaar, die voor minstens twee jaar hernieuwbaar is. Beide akkoorden kaderen in een grootschalige hervorming van het Europees asielbeleid. Over de hoeksteen van het hele systeem - namelijk de hervorming van de zogenaamde Dublinregels die vastleggen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag - zijn de lidstaten echter al jaren aan het ruziën. Het parlement wil dan ook beide akkoorden pas definitief goedkeuren indien de lidstaten onderling ook een doorbraak kunnen forceren in dat dossier. (Belga)