De Commissie dringt er bij de lidstaten ook op aan om het 'vluchtrisico' te beperken door de mensen die een uitwijzingsbevel hebben gekregen waaraan ze klaarblijkelijk geen gevolg wensen te geven op te sluiten. Deze gesloten centra mogen niet "beschouwd worden als iets zoals de concentratiekampen, die erg verwijderd zijn van onze principes", verklaarde Europees commissie voor Migratie, Dimitris Avramopoulos. De Europese Commissie stelt voor om 200 miljoen euro voor 2017 te voorzien om de nationale terugkeermaatregelen te ondersteunen en de werking van Frontex te versterken. De commissie herhaalde vandaag ook haar oproep tot de lidstaten om hun inspanningen in het kader van het relocatieprogramma te verhogen. Tot nu toe hebben nog nauwelijks lidstaten hun engagementen volledig nagekomen. "We moeten bescherming bieden aan zij dat nodig hebben, maar zij die niet het recht hebben om in de Unie te verblijven terug te sturen, in respect met de fundamentele rechten en het principe van het niet-terugdrijven", benadrukte Avramopoulos. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het migratiebeleid van de Europese Commissie "wreed en hypocriet". "De opsluiting van illegale vreemdelingen, die tot de meest kwetsbaren in Europa behoren, moet een ultieme maatregel zijn. Maar de Commissie dwingt de Europese regering om hem met bijna alle middelen vast te houden. Dat ook kinderen in deze regimes van detentie kunnen terechtkomen is echt shockerend", zegt de directrice van het bureau van Amnesty International bij de Europese instellingen, Iverna McGowan. Indien er nog twijfels waren over de hypocrisie van de commissie ten opzichte van de migranten, heeft de aankondiging van donderdag deze twijfels alvast weggenomen, vindt ze. (Belga)

De Commissie dringt er bij de lidstaten ook op aan om het 'vluchtrisico' te beperken door de mensen die een uitwijzingsbevel hebben gekregen waaraan ze klaarblijkelijk geen gevolg wensen te geven op te sluiten. Deze gesloten centra mogen niet "beschouwd worden als iets zoals de concentratiekampen, die erg verwijderd zijn van onze principes", verklaarde Europees commissie voor Migratie, Dimitris Avramopoulos. De Europese Commissie stelt voor om 200 miljoen euro voor 2017 te voorzien om de nationale terugkeermaatregelen te ondersteunen en de werking van Frontex te versterken. De commissie herhaalde vandaag ook haar oproep tot de lidstaten om hun inspanningen in het kader van het relocatieprogramma te verhogen. Tot nu toe hebben nog nauwelijks lidstaten hun engagementen volledig nagekomen. "We moeten bescherming bieden aan zij dat nodig hebben, maar zij die niet het recht hebben om in de Unie te verblijven terug te sturen, in respect met de fundamentele rechten en het principe van het niet-terugdrijven", benadrukte Avramopoulos. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het migratiebeleid van de Europese Commissie "wreed en hypocriet". "De opsluiting van illegale vreemdelingen, die tot de meest kwetsbaren in Europa behoren, moet een ultieme maatregel zijn. Maar de Commissie dwingt de Europese regering om hem met bijna alle middelen vast te houden. Dat ook kinderen in deze regimes van detentie kunnen terechtkomen is echt shockerend", zegt de directrice van het bureau van Amnesty International bij de Europese instellingen, Iverna McGowan. Indien er nog twijfels waren over de hypocrisie van de commissie ten opzichte van de migranten, heeft de aankondiging van donderdag deze twijfels alvast weggenomen, vindt ze. (Belga)