De top wordt overschaduwd door de grote meningsverschillen, over handel, het klimaat en Iran, tussen de Europese landen en de Amerikaanse president. De onenigheid zou ertoe kunnen leiden dat er op het einde van de tweedaagse ontmoeting geen gezamenlijke verklaring ondertekend wordt, zoals anders wel de gewoonte is. Eerder zei Macron al dat op deze top "de overeenkomsten tussen de zes op zijn minst zullen worden versterkt". De zes landen die Macron bedoelt zijn, behalve de Europese landen, ook Japan en gastland Canada. (Belga)

De top wordt overschaduwd door de grote meningsverschillen, over handel, het klimaat en Iran, tussen de Europese landen en de Amerikaanse president. De onenigheid zou ertoe kunnen leiden dat er op het einde van de tweedaagse ontmoeting geen gezamenlijke verklaring ondertekend wordt, zoals anders wel de gewoonte is. Eerder zei Macron al dat op deze top "de overeenkomsten tussen de zes op zijn minst zullen worden versterkt". De zes landen die Macron bedoelt zijn, behalve de Europese landen, ook Japan en gastland Canada. (Belga)