Donderdag beginnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting en het historische relancefonds. Na vier dagen en nachten armworstelen waren de regeringsleiders het in juli onderling eens geraakt over die pot, samen goed voor meer dan 1.800 miljard euro. Een van de grote twistappels tijdens die onderhandelingsmarathon was het voorstel van de Europese Commissie om de uitbetaling van fondsen afhankelijk te maken van het respect voor de rechtsstaat. Dat mechanisme werd weerhouden, maar om landen als Hongarije en Polen aan boord te halen, werd die koppeling vaag omschreven en minder strikt. In de brief betreuren de fractieleiders van de christendemocratische en conservatieve EVP, de socialistische S&D, het liberale Renew Europe en de groenen dat de regeringsleiders "de inspanningen van de Commissie en het parlement om de rechtsstaat, fundamentele rechten en democratie te handhaven in het kader van de begroting en het relancefonds aanzienlijk hebben verzwakt". "Het is onze diepe overtuiging dat er niet gekort kan worden op Europese waarden", schrijven de fractieleiders, die onder meer vragen dat concrete voorstellen voor de opschorting van fondsen aan een land enkel kunnen tegengehouden worden door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. De regeringsleiders willen de opschorting van fondsen pas goedkeuren wanneer een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ermee instemt. Dat maakt het makkelijker een blokkeringsminderheid te vormen. De koppeling van de fondsen aan de rechtsstaat wordt verankerd in een verordening waarover de lidstaten het eens moeten raken met het Europees Parlement. "Zonder formeel akkoord (...) zal het voor ons onmogelijk te zijn om vooruitgang te boeken met de meerjarenbegroting", klinkt het. Ook voor de nieuwe meerjarenbegroting moeten de Europarlementsleden hun fiat geven. (Belga)

Donderdag beginnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting en het historische relancefonds. Na vier dagen en nachten armworstelen waren de regeringsleiders het in juli onderling eens geraakt over die pot, samen goed voor meer dan 1.800 miljard euro. Een van de grote twistappels tijdens die onderhandelingsmarathon was het voorstel van de Europese Commissie om de uitbetaling van fondsen afhankelijk te maken van het respect voor de rechtsstaat. Dat mechanisme werd weerhouden, maar om landen als Hongarije en Polen aan boord te halen, werd die koppeling vaag omschreven en minder strikt. In de brief betreuren de fractieleiders van de christendemocratische en conservatieve EVP, de socialistische S&D, het liberale Renew Europe en de groenen dat de regeringsleiders "de inspanningen van de Commissie en het parlement om de rechtsstaat, fundamentele rechten en democratie te handhaven in het kader van de begroting en het relancefonds aanzienlijk hebben verzwakt". "Het is onze diepe overtuiging dat er niet gekort kan worden op Europese waarden", schrijven de fractieleiders, die onder meer vragen dat concrete voorstellen voor de opschorting van fondsen aan een land enkel kunnen tegengehouden worden door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. De regeringsleiders willen de opschorting van fondsen pas goedkeuren wanneer een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ermee instemt. Dat maakt het makkelijker een blokkeringsminderheid te vormen. De koppeling van de fondsen aan de rechtsstaat wordt verankerd in een verordening waarover de lidstaten het eens moeten raken met het Europees Parlement. "Zonder formeel akkoord (...) zal het voor ons onmogelijk te zijn om vooruitgang te boeken met de meerjarenbegroting", klinkt het. Ook voor de nieuwe meerjarenbegroting moeten de Europarlementsleden hun fiat geven. (Belga)