Over de richtlijn sloten het Europees Parlement en de Raad eind vorig jaar al een akkoord. Na vandaag is enkel nog de goedkeuring van de plenaire vergadering van het halfrond vereist. De herziening van de richtlijn zorgt voor een update van de kwaliteitsvereisten voor drinkwater, die ervoor moeten zorgen dat het in heel de Europese Unie perfect veilig is om kraantjeswater te drinken. Door tegelijk strengere hygiënevoorschriften in te voeren voor leidingen wil Europa contaminaties van het leidingwater vermijden. Over heel de EU zal drinkwater gecontroleerd worden op de aanwezigheid van microplastics en hormoonverstoorders als Bisphenol A. Ook komen er strengere limieten voor lood in leidingwater. Volgens het Luxemburgse Europarlementslid Christophe Hansen (EVP) zal de nieuwe richtlijn het vertrouwen in de drinkwaterkwaliteit doen toenemen. "En wanneer dat gebeurt, zullen mensen minder plastic waterflesjes gebruiken en weggooien, wat een goede zaak is voor het leefmilieu. Omdat leidingwater stukken goedkoper is dan flessenwater zullen ze ook veel geld kunnen besparen." (Belga)

Over de richtlijn sloten het Europees Parlement en de Raad eind vorig jaar al een akkoord. Na vandaag is enkel nog de goedkeuring van de plenaire vergadering van het halfrond vereist. De herziening van de richtlijn zorgt voor een update van de kwaliteitsvereisten voor drinkwater, die ervoor moeten zorgen dat het in heel de Europese Unie perfect veilig is om kraantjeswater te drinken. Door tegelijk strengere hygiënevoorschriften in te voeren voor leidingen wil Europa contaminaties van het leidingwater vermijden. Over heel de EU zal drinkwater gecontroleerd worden op de aanwezigheid van microplastics en hormoonverstoorders als Bisphenol A. Ook komen er strengere limieten voor lood in leidingwater. Volgens het Luxemburgse Europarlementslid Christophe Hansen (EVP) zal de nieuwe richtlijn het vertrouwen in de drinkwaterkwaliteit doen toenemen. "En wanneer dat gebeurt, zullen mensen minder plastic waterflesjes gebruiken en weggooien, wat een goede zaak is voor het leefmilieu. Omdat leidingwater stukken goedkoper is dan flessenwater zullen ze ook veel geld kunnen besparen." (Belga)