Het compromis is nog niet definitief. De goedkeuring van het akkoord in de plenaire vergadering van het Parlement lijkt geen problemen te zullen stellen, maar ook de lidstaten moeten de tekst nog formeel bekrachtigen. Voor hij zijn fiat kan geven, moet de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble nog groen licht krijgen van het parlement in Berlijn. Dat heeft inspraak omdat er bevoegdheden worden overgedragen naar het Europese niveau. Is het toezicht op de financiële sector nu nog in handen van de nationale autoriteiten, dan krijgt de ECB straks de eindverantwoordelijkheid. Er is een rolverdeling met de nationale toezichthouders uitgewerkt, waarbij deze laatsten enkel bevoegd blijven voor banken waarvan de totale activa minder dan 30 miljard euro bedragen of minder dan 20 procent van het bbp van de toezichthoudende lidstaat. De ECB kan evenwel beslissen om ook dat toezicht naar zich toe te trekken als ze dat nodig acht. Het toezichtssysteem is verplicht voor alle eurolanden, de EU-lidstaten die niet met de euro betalen, kunnen vrijwillig toetreden. (JDH)

Het compromis is nog niet definitief. De goedkeuring van het akkoord in de plenaire vergadering van het Parlement lijkt geen problemen te zullen stellen, maar ook de lidstaten moeten de tekst nog formeel bekrachtigen. Voor hij zijn fiat kan geven, moet de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble nog groen licht krijgen van het parlement in Berlijn. Dat heeft inspraak omdat er bevoegdheden worden overgedragen naar het Europese niveau. Is het toezicht op de financiële sector nu nog in handen van de nationale autoriteiten, dan krijgt de ECB straks de eindverantwoordelijkheid. Er is een rolverdeling met de nationale toezichthouders uitgewerkt, waarbij deze laatsten enkel bevoegd blijven voor banken waarvan de totale activa minder dan 30 miljard euro bedragen of minder dan 20 procent van het bbp van de toezichthoudende lidstaat. De ECB kan evenwel beslissen om ook dat toezicht naar zich toe te trekken als ze dat nodig acht. Het toezichtssysteem is verplicht voor alle eurolanden, de EU-lidstaten die niet met de euro betalen, kunnen vrijwillig toetreden. (JDH)