De onderhandelingen tussen het parlement en de Raad gingen over de herziening van het zogenaamde eerst spoorpakket, een verzameling van drie richtlijnen uit 2001. Er werd overeengekomen de nationale regulatoren te versterken. "Die zullen nu echt onafhankelijk moeten zijn, zodat ze echt kunnen ingrijpen als er zich problemen voordoen", legt El Khadraoui uit. Er is ook afgesproken dat de regulatoren voldoende middelen krijgen om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De procedures en timing voor de behandeling van klachten werd vastgelegd. Een Europese regulator komt er nog niet, de nationale regulatoren gaan wel meer samenwerken. "De lidstaten wilden niet weten van een echte Europese regulator", zegt El Khadraoui. "Daarom hebben we afgesproken dat de Europese Commissie de opportuniteit van zo'n regulator onderzoekt en een voorstel uitwerkt." Een echt grondige hervorming van de spoorwegmarkt is dit akkoord niet. Tot een formele splitsing tussen de spoorwegoperator en de infrastructuurmanager komt het bijvoorbeeld niet. Eind 2012, begin 2013 komt Europees commissaris voor Transport Siim Kallas met zijn voorstel voor een volgende, vierde spoorwegpakket. Het parlement hoopt dat daar onder meer de strikte scheiding tussen de infrastructuurbeheerder en de spooronderneming in zal staan en de vrijmaking van het reizigersvervoer. (MVL)

De onderhandelingen tussen het parlement en de Raad gingen over de herziening van het zogenaamde eerst spoorpakket, een verzameling van drie richtlijnen uit 2001. Er werd overeengekomen de nationale regulatoren te versterken. "Die zullen nu echt onafhankelijk moeten zijn, zodat ze echt kunnen ingrijpen als er zich problemen voordoen", legt El Khadraoui uit. Er is ook afgesproken dat de regulatoren voldoende middelen krijgen om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De procedures en timing voor de behandeling van klachten werd vastgelegd. Een Europese regulator komt er nog niet, de nationale regulatoren gaan wel meer samenwerken. "De lidstaten wilden niet weten van een echte Europese regulator", zegt El Khadraoui. "Daarom hebben we afgesproken dat de Europese Commissie de opportuniteit van zo'n regulator onderzoekt en een voorstel uitwerkt." Een echt grondige hervorming van de spoorwegmarkt is dit akkoord niet. Tot een formele splitsing tussen de spoorwegoperator en de infrastructuurmanager komt het bijvoorbeeld niet. Eind 2012, begin 2013 komt Europees commissaris voor Transport Siim Kallas met zijn voorstel voor een volgende, vierde spoorwegpakket. Het parlement hoopt dat daar onder meer de strikte scheiding tussen de infrastructuurbeheerder en de spooronderneming in zal staan en de vrijmaking van het reizigersvervoer. (MVL)