Het wordt wel eens over het hoofd gezien, maar naast het nationale staatsburgerschap genieten Europeanen ook het Europese burgerschap. Het verleent hen onder meer het recht op vrij verkeer, op non-discriminatie op grond van nationaliteit, op deelname aan lokale verkiezingen en op consulaire bescherming. "Het EU-burgerschap is het kroonjuweel van de Europese integratie. Het is voor de politieke unie wat de euro voor onze economische en monetaire unie is", zo verklaarde bevoegd eurocommissaris Viviane Reding. In het woensdag gepresenteerde verslag over het burgerschap lijst de Commissie een reeks hinderpalen op die de rechten van de Europese burgers nog steeds belemmeren. Inspiratiebronnen waren er voldoende. Zo ontvangt de Commissie jaarlijks een miljoen vragen van burgers over kwesties die met hun rechten te maken hebben. Daarnaast brengen verscheidene Europese opiniepeilingen nog steeds bureaucratische obstakels aan het licht. Daaruit puurde Reding twaalf nieuwe actiepunten. Zo wil Reding onderzoeken of werkzoekenden die een job zoeken in een andere Europese lidstaat hun recht op een werkloosheidsuitkering in eigen land langer kunnen behouden dan de Europees vastgelegde minimumtermijn van drie maanden. Dat moet ook de arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie versterken. De Commissie wil de lidstaten alvast aansporen om de termijn op te trekken tot zes maanden. Andere ideeën die op de plank liggen: een versoepeling van de regels voor de erkenning van identiteits- en verblijfsdocumenten en van keuringsbewijzen voor auto's, de invoering van een Europese invaliditeitspas om ook elders op het continent van de bijbehorende voordelen te genieten, de bevordering van grensoverschrijdend shoppen en ervoor zorgen dat alle lidstaten het stemrecht bij nationale verkiezingen behouden voor onderdanen die elders in Europa gaan wonen. (Belga)

Het wordt wel eens over het hoofd gezien, maar naast het nationale staatsburgerschap genieten Europeanen ook het Europese burgerschap. Het verleent hen onder meer het recht op vrij verkeer, op non-discriminatie op grond van nationaliteit, op deelname aan lokale verkiezingen en op consulaire bescherming. "Het EU-burgerschap is het kroonjuweel van de Europese integratie. Het is voor de politieke unie wat de euro voor onze economische en monetaire unie is", zo verklaarde bevoegd eurocommissaris Viviane Reding. In het woensdag gepresenteerde verslag over het burgerschap lijst de Commissie een reeks hinderpalen op die de rechten van de Europese burgers nog steeds belemmeren. Inspiratiebronnen waren er voldoende. Zo ontvangt de Commissie jaarlijks een miljoen vragen van burgers over kwesties die met hun rechten te maken hebben. Daarnaast brengen verscheidene Europese opiniepeilingen nog steeds bureaucratische obstakels aan het licht. Daaruit puurde Reding twaalf nieuwe actiepunten. Zo wil Reding onderzoeken of werkzoekenden die een job zoeken in een andere Europese lidstaat hun recht op een werkloosheidsuitkering in eigen land langer kunnen behouden dan de Europees vastgelegde minimumtermijn van drie maanden. Dat moet ook de arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie versterken. De Commissie wil de lidstaten alvast aansporen om de termijn op te trekken tot zes maanden. Andere ideeën die op de plank liggen: een versoepeling van de regels voor de erkenning van identiteits- en verblijfsdocumenten en van keuringsbewijzen voor auto's, de invoering van een Europese invaliditeitspas om ook elders op het continent van de bijbehorende voordelen te genieten, de bevordering van grensoverschrijdend shoppen en ervoor zorgen dat alle lidstaten het stemrecht bij nationale verkiezingen behouden voor onderdanen die elders in Europa gaan wonen. (Belga)