Van telewerken en afstandsonderwijs over shoppen tot contacten met familie en vrienden: steeds meer speelt het leven zich in de digitale sfeer af. De coronapandemie heeft die maatschappelijke tendens nog spectaculair versneld. De wetgeving hinkt echter achterop en daar wil de Commissie paal en perk aan stellen. Vicevoorzitter Margrethe Vestager vergeleek de plannen dinsdag met de eerste verkeerslichten die orde op straat herstelden na de uitvinding van de auto. "Met de toename van het digitale verkeer hebben we nu ook regels nodig om orde in de chaos te brengen", zo lichte de Deense politica de inzet van de twee wetteksten toe. De eerste tekst, de zogenaamde Digital Services Act, heeft een maatschappelijke insteek en bouwt voort op de twintig jaar oude richtlijn over e-commerce. De tekst omvat onder meer regels over de verwijdering van illegale content en goederen en verplicht platforms om meer maatregelen tegen misbruik te nemen en meer transparantie over online advertising en de algoritmes te verstrekken. De tweede wet, de Digital Markets Act, focust op het economische en richt zich specifiek tot de grootste zoekmachines, sociale netwerken en andere "systemische" spelers online. De tekst verbiedt een aantal oneerlijke handelspraktijken en bevat boetes tot 10 procent van de bedrijfsomzet. Als ultieme sanctie voor hardnekkige overtreders voorziet de Commissie ook structurele maatregelen, zoals de verplichte verkoop van bedrijfsonderdelen. De Commissie noemt geen ondernemingen bij naam. Ze hanteert criteria om vast te stellen welke spelers op de markt "systemisch" zijn, maar het is duidelijk dat onder meer Amerikaanse techreuzen als Google, Amazon, Microsoft en Facebook in het vizier belanden. Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton verzekerde echter dat de voorstellen "tegen niemand gericht" zijn. "Iedereen is welkom in Europa, maar grotere bedrijven moeten ook grotere verantwoordelijkheden dragen", zei de Fransman. (Belga)

Van telewerken en afstandsonderwijs over shoppen tot contacten met familie en vrienden: steeds meer speelt het leven zich in de digitale sfeer af. De coronapandemie heeft die maatschappelijke tendens nog spectaculair versneld. De wetgeving hinkt echter achterop en daar wil de Commissie paal en perk aan stellen. Vicevoorzitter Margrethe Vestager vergeleek de plannen dinsdag met de eerste verkeerslichten die orde op straat herstelden na de uitvinding van de auto. "Met de toename van het digitale verkeer hebben we nu ook regels nodig om orde in de chaos te brengen", zo lichte de Deense politica de inzet van de twee wetteksten toe. De eerste tekst, de zogenaamde Digital Services Act, heeft een maatschappelijke insteek en bouwt voort op de twintig jaar oude richtlijn over e-commerce. De tekst omvat onder meer regels over de verwijdering van illegale content en goederen en verplicht platforms om meer maatregelen tegen misbruik te nemen en meer transparantie over online advertising en de algoritmes te verstrekken. De tweede wet, de Digital Markets Act, focust op het economische en richt zich specifiek tot de grootste zoekmachines, sociale netwerken en andere "systemische" spelers online. De tekst verbiedt een aantal oneerlijke handelspraktijken en bevat boetes tot 10 procent van de bedrijfsomzet. Als ultieme sanctie voor hardnekkige overtreders voorziet de Commissie ook structurele maatregelen, zoals de verplichte verkoop van bedrijfsonderdelen. De Commissie noemt geen ondernemingen bij naam. Ze hanteert criteria om vast te stellen welke spelers op de markt "systemisch" zijn, maar het is duidelijk dat onder meer Amerikaanse techreuzen als Google, Amazon, Microsoft en Facebook in het vizier belanden. Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton verzekerde echter dat de voorstellen "tegen niemand gericht" zijn. "Iedereen is welkom in Europa, maar grotere bedrijven moeten ook grotere verantwoordelijkheden dragen", zei de Fransman. (Belga)