Het Europees parlement is bezig met een oefening om de auteursrechten aan te passen aan de 'online wereld' van de 21ste eeuw. De laatste aanpassing van de Europese regels rond auteursrecht dateren van 2001, en sinds die tijd is er met de komst van het internet heel wat veranderd. Websites als Google News of Reddit, die nieuws van anderen verzamelen en op een eigen platform aanbieden, verhinderen dat kleinere media niet betaald worden, zegt het Europees parlement in een statement. "Dit is verkeerd en we willen het aanpakken." Dezelfde strategie geldt trouwens voor materiaal van artiesten of muzikanten. In de tekst staat dat wie artikels van een ander nieuwsmedium verdeelt, de houder van de auteursrechten daarvoor een vergoeding moet betalen. Het voorstel bevat wel enkele uitzonderingen: bepaalde elementen van een artikel kunnen zonder vergoeding worden gedeeld. Verder wil het parlement een mechanisme op poten zetten dat automatisch een upload blokkeert waarvoor onterecht geen vergoeding is betaald. Anderzijds moet er ook een systeem komen waarbij iemand gemakkelijk kan vragen een upload toch opnieuw toegankelijk te maken, als blijkt dat die onterecht is geblokkeerd. Bovendien zijn online encyclopedieën zoals Wikipedia automatisch vrijgesteld van de auteursrecht-vergoeding, net als voor teksten of illustraties gebruikt op scholen, in musea of bibliotheken. Het voorstel is nog niet definitief: er moet nog over onderhandeld worden met de lidstaten. Bovendien kunnen de andere leden van het Europees parlement de beslissing van de commissie nog aanvechten en een stemming van de hele plenaire vergadering vragen. (Belga)

Het Europees parlement is bezig met een oefening om de auteursrechten aan te passen aan de 'online wereld' van de 21ste eeuw. De laatste aanpassing van de Europese regels rond auteursrecht dateren van 2001, en sinds die tijd is er met de komst van het internet heel wat veranderd. Websites als Google News of Reddit, die nieuws van anderen verzamelen en op een eigen platform aanbieden, verhinderen dat kleinere media niet betaald worden, zegt het Europees parlement in een statement. "Dit is verkeerd en we willen het aanpakken." Dezelfde strategie geldt trouwens voor materiaal van artiesten of muzikanten. In de tekst staat dat wie artikels van een ander nieuwsmedium verdeelt, de houder van de auteursrechten daarvoor een vergoeding moet betalen. Het voorstel bevat wel enkele uitzonderingen: bepaalde elementen van een artikel kunnen zonder vergoeding worden gedeeld. Verder wil het parlement een mechanisme op poten zetten dat automatisch een upload blokkeert waarvoor onterecht geen vergoeding is betaald. Anderzijds moet er ook een systeem komen waarbij iemand gemakkelijk kan vragen een upload toch opnieuw toegankelijk te maken, als blijkt dat die onterecht is geblokkeerd. Bovendien zijn online encyclopedieën zoals Wikipedia automatisch vrijgesteld van de auteursrecht-vergoeding, net als voor teksten of illustraties gebruikt op scholen, in musea of bibliotheken. Het voorstel is nog niet definitief: er moet nog over onderhandeld worden met de lidstaten. Bovendien kunnen de andere leden van het Europees parlement de beslissing van de commissie nog aanvechten en een stemming van de hele plenaire vergadering vragen. (Belga)